Poep en plas Energiefabriek Veendam

11 juni 2016 09:13 uur

Op de rioolwaterzuivering in Veendam wekken we warmte en elektriciteit op uit poep en plas. De opgewekte warmte en elektriciteit gebruiken we weer voor het zuiveringsproces. De energieleverancier koopt de overgebleven energie.

Met deze energiezuinige werkwijze om de zuivering energieneutraal te krijgen, realiseren we dat doel.

Het is bijzonder dat een relatief kleine zuivering zoals Veendam energieleverend is. De zuivering in Veendam is nu een zogenaamde Energiefabriek. De komende tijd gaan we hiermee verder, met poep en plas in de Energiefabriek Veendam.

Hoe doen we dat?
Op de zuivering produceren we biogas uit slib van de eigen zuivering en van omliggende zuiveringen. Slib is een restproduct nadat het vuile rioolwater is schoongemaakt. Met een biogasmotor zetten we het biogas om in warmte en elektriciteit.

Overzicht elektriciteit rioolwaterzuivering Veendam 2016
Maand Verbruik Opwekking Overschot​
januari ​ ​133 kWh ​121 kWh ​-12 kWh
Februari ​ ​126 kWh ​132 kWh ​6 kWh
​Maart ​131 kWh ​135 kWh ​4 kWh
April ​ ​120 kWh ​137 kWh ​17 kWh
totaal  ​510 kWh ​525 kWh ​15 kWh
Cijfers maal 1.000

Het overschot van de maand april komt overeen met wat vijf gezinnen op jaarbasis aan elektriciteit verbruiken.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s