Pleidooi voor onderzoek naar andere mogelijkheden voor riolering buitengebied

02 januari 2016 08:58 uur

Tijdens de onlangs gehouden Regiobijeenkomst Optimalisatie Afvalwaterbeheer Buitengebied Oost Nederland bespraken gemeenten en waterschappen gezamenlijk de toekomst van de drukriolering. Hoewel het huidige drukrioolsysteem redelijk voldoet, is het systeem relatief duur. Bovendien lopen veel gemeenten nu tegen capaciteitsproblemen op die een vroegtijdige herinvestering noodzakelijk maken. Grote vraag: wat te doen?

Veel drukrioolsystemen zijn aan het einde van de vorige eeuw aangelegd om het buitengebied aan te sluiten op de riolering. Inmiddels zijn er meer opties voorhanden om afvalwater in het buitengebied te zuiveren. Efficiëntie, kosten, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid spelen een belangrijke rol moeten spelen bij de te maken keuze. Bron: STOWA 28-12-2015. Lees verder>>>>