Plastic uit afvalwater? Het is mogelijk!

15 juli 2014 18:51 uur

Waterschap Brabantse Delta, De Dommel, Wetterskip Fryslan en een gespecialiseerd bedrijf werken er hard aan om plastic uit afvalwater te maken. Het verhaal is uiteraard een stuk complexer, maar in de basis komt het daar wel op neer. Riool- en afvalwater dat na zuivering nieuwe grondstoffen levert.

Geheim

Het geheim van de warmte én van het bioplastic zit in het slib, dat in Nieuwveer in overvloede ontstaat. In het verleden was slib een restproduct dat naar de afvalverbranding ging, nu een grondstof. Ideaal voor gas, en voor bacteriën die al vetgemest met de juiste vetzuren polymeren produceren.

Plasticsoep

De productie van plastic uit slib kan een uitkomst zijn. Plastic is een groot probleem, kijk naar de plasticsoep in de oceanen. Traditioneel plastic breekt in 100 jaar af, bioplastic in een paar jaar én onder normale omstandigheden. Een ander voordeel: bioplastic gemaakt van bacteriën concurreert niet met de voedselketen. Traditioneel bioplastic doet dat wel. Dat komt van suikers. Het traditionele plastic is afkomstig uit de olieproductie.

Brabantse Delta plaatst zichzelf met deze innovatie in het hart van de West-Brabantse biobased economy. Het gaat om de waarde die je eruit kunt halen en de waarde van bioplastic is tien keer zo hoog als de waarde van energie.

Schaalmodel

De komende jaren werkt het waterschap toe naar een schaalmodel waarmee enkele honderden kilo’s bioplastic geproduceerd kan worden. Daarmee kan de industrie gaan testen en de bioplastic zich bewijzen in de markt. Het waterschap werkt samen met De Dommel en Wetterskip Fryslan ieder onderzoekt een fase in het proces. Een extern bedrijf is bezig het optimaliseren van de uittrekking van de polymeren uit de bacterie.

Het resultaat van de eerste productie op laboratoriumschaal zijn een aantal rode plastic muntjes. Het is een ontwikkeltraject van ongeveer 10 jaar, voordat je dit soort bioplastic zo van de plank kunt kopen. Het is echt 100 procent biologisch. Bron: Waterschap Brabantse Delta 15 juli 2014.