Plannen tegen bodemdaling in noordwesten van Friesland zijn niet afdoende

09 januari 2015 09:09 uur

Het maatregelenpakket dat de gevolgen van bodemdaling door de zout- en gaswinning in het noordwesten van Friesland moet opvangen, is niet afdoende voor de bodemdaling die zoutwinner Frisia volgens de verleende vergunning teweeg zou mogen brengen. Frisia mag bij de winning van zout tot maximaal 30 centimeter bodemdaling veroorzaken, terwijl het inrichtingsplan is gebaseerd op een bodemdaling van hooguit 27 tot 28,4 centimeter. Dat is gebleken uit een tussentijdse analyse van de plannen. Bron: AgriHolland – Thu, 08 Jan 2015.