Pilotproject clusterwaterzuivering CAD-water Westland komt er

14 mei 2016 07:30 uur

Ruim tachtig glastuinbouwbedrijven in de gebieden Raaphorst Tiend in Monster, Lange Stucken en Waalblok in ‘s-Gravenzande doen mee aan het pilotproject voor collectieve zuivering van de restwaterstromen. De bedrijven zijn op 10 mei unaniem akkoord gegaan met de businesscase.

Uit het afvalwater dat via het bestaande Centrale Afvoer Drainagewater (CAD-systeem) wordt ingezameld, zijn met moderne technieken gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, en zware metalen te verwijderen. Voor glastuinbouwbedrijven geldt vanaf 1 januari 2018 een verplichte zuivering van restwater-stromen. Het water moet dan schoon zijn om het op oppervlaktewater of riool te mogen lozen. Bij een collectieve aanpak is het onder voorwaarden mogelijk om uitstel tot 1 januari 2021 te krijgen om de benodigde installatie te realiseren. Wel moet voor het eind van dit jaar een businessplan bij het bevoegd gezag zijn ingediend.

Bron: Ondernemersorganisatie Glaskracht Nederland – Fri, 13 May 2016. Lees verder>>>>