Pilot systeemgerichte drainage Flevoland van start

06 december 2014 10:20 uur

In Flevoland gaat een pilot Systeemgerichte drainage van start.in deze provincie. Met systeemgerichte drainage kan de grondwaterstand actief gestuurd worden. Dit biedt kansen voor het optimaliseren van de productieomstandigheden en het aanpakken van waterhuishoudkundige problemen zoals het verlagen van de snelheid van bodemdaling, verbetering van de bodemstructuur, minder wateroverlast, verbeteren van de zoetwatervoorziening en verbetering van de waterkwaliteit. De pilot Systeemgerichte drainage (Spaarwater) is gefaseerd opgebouwd en begint met een kennismaking met systeemgerichte drainage door een excursie naar twee proeflocaties. Eén bedrijf in Hornhuizen (rotatiegewas op kleigrond) en één bedrijf in Borgsweer (pootaardappelen in rotatie op zavel), helemaal in de kop van Groningen achter de zeedijk. Bron: AgriHolland – Fri, 05 Dec 2014. Lees verder>>>>