Peel en Maas: Subsidie voor afkoppeling regenwater

09 september 2016 10:50 uur

Waterschap Peel en Maasvallei wil samen met gemeenten het afkoppelen van particuliere terreinen stimuleren en stelt hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar. Als burgers en bedrijven hun privéterreinen afkoppelen, doordat ze het regenwater opvangen op eigen terrein en beter gaan hergebruiken, voorkomt dit veel problemen bij zware regenval.

Wethouder Paul Driessen van Horst aan de Maas juicht het initiatief toe: “Mede naar aanleiding van de wateroverlast van enige tijd geleden is bij vele burgers toch het inzicht gekomen dat er iets moet gebeuren. De gemeente stimuleert het project afkoppelen dus van ganser harte.” Bron: Omroep Reindonk.