Patiënten willen meehelpen aan minder medicijnresten in water

17 december 2015 08:15 uur

In de eerste helft van 2015 zijn ruim 1200 patiënten die een CT-scan met contrastmiddel hebben ondergaan, gevraagd mee te werken aan een onderzoek om te voorkomen dat deze contrastvloeistof in het riool – en uiteindelijk in het oppervlaktewater – komt. Uit de 831 ingevulde vragenlijsten blijkt dat het merendeel van de patiënten wil meehelpen aan verminderen van medicijnresten in water. Wie medicijnen slikt, plast die uit.  Daarom werd aan patiënten die in het Deventer Ziekenhuis een CT-scan met contrastmiddel hebben ondergaan, gevraagd hun urine 24 uur in een plaszak op te vangen. Zo kwamen de resten van het middel niet in het riool en bij de rioolwaterzuivering. De rioolwaterzuivering kan niet alle medicijnresten uit het water halen. Daardoor komt een klein deel van de medicijnresten uiteindelijk in het oppervlaktewater.

Beter voor milieu

Onderzoeksmedewerkers vroegen patiënten na de CT-scan of zij wilden meewerken aan het onderzoek door hun urine de eerste 24 uur op te vangen in een plaszak en hun ervaringen te delen via een enquête. De vragen in de enquête waren vooral gericht op waarom patiënten wel of geen gebruik wilden maken van de plaszak, wat zij belangrijk vinden als het gaat om het verminderen van medicijnresten in het water en hun eigen rol daarin. Uit de 831 ingevulde vragenlijsten blijkt dat een meerderheid van de patiënten (75%) vindt dat het opvangen van urine met medicijnresten in een plaszak beter is voor het milieu dan dat de urine in het riool belandt. 86% van de patiënten wil daadwerkelijk bijdragen aan een oplossing voor minder medicijnresten in water. 62% van de patiënten is het eens met de stelling dat ziekenhuizen standaard plaszakken zouden moeten uitdelen om medicijnresten op te laten vangen. In het online magazine staan de belangrijkste resultaten op een rij.

Minder contrastmiddel in riool

Ook is onderzocht of het gebruik van de plaszak gemeten kon worden bij de rioolwaterzuivering in Deventer. Uit theoretische berekeningen blijkt dat door het gebruik van de plaszak een kwart minder contrastmiddel bij de rioolwaterzuivering terecht kwam tijdens de proefperiode. Door een combinatie van factoren als een variërende verblijftijd van het contrastmiddel in het riool, het ontbreken van specifieke patiëntgegevens en het beperkte aantal monsternames is het niet gelukt de theoretische berekeningen te ondersteunen door effectmetingen.

Hoe verder

Op 16 december 2015 hebben Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis het project afgesloten met het symposium ‘Bronaanpak van medicijnresten in ons water’. Beide organisaties willen samen met andere betrokken partijen meewerken aan de opzet van een vervolg. Bijvoorbeeld bij een onderzoek of CT-patiënten ook bereid zijn een bijdrage te leveren als plaszakken onderdeel worden van een standaard werkwijze in een ziekenhuis of als hen een bijdrage voor langere tijd wordt gevraagd. Daarnaast kan in een vervolg ook onderzocht worden of de plaszak effectief is bij andere patiëntgroepen.

Bron: Waterschap Groot Salland – Wed, 16 Dec 2015.