Paniek om AEB neemt toe: rioolslib in haven gestort

05 augustus 2019 18:06 uur

De paniek om de deels stilgelegde afvalverbrander AEB in Amsterdam neemt toe. In de haven wordt in alle haast een enorm depot aangelegd voor het rioolslib dat AEB niet meer kan verwerken.

Tussen de Afrikahaven en de Amerikahaven legt Waternet met spoed een groot stortdepot voor zuiveringsslib aan. Het slib kan door de problemen bij AEB niet verbrand worden.

Shovels en graafmachines zijn al een paar dagen bezig aan het einde van de Ruijgoordweg; het werk moet half september klaar zijn. In het depot van 7 hectare kan tot wel 70.000 ton slib gestort worden.

Volgens de haven is deze plek de minst slechte optie, vanwege het gebrek aan bebou­wing. Maar de zorgen van naburige bedrijven over de stank en ongedierte rond het depot zijn reëel. De drek wordt tussen dijklichamen gestort, op dik plastic, en ligt in de open lucht.

Frappante keuze

Een vergunning voor de stort van slib op deze locatie is nog niet verleend, bevestigt een zegsvrouw van toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Waternet moet erop gokken dat het goed komt, want over enkele dagen is de opslag vol.

Rioolslib, het residu dat overblijft na waterzuivering, wordt normaliter gedroogd en verbrand bij AEB, acht vrachtwagens per dag. Dat kan niet meer sinds de vuilverbranding vier van de zes verbrandingslijnen heeft uitgeschakeld na technische problemen. Als er niet snel opslagcapaciteit bij komt – er wordt onder meer met een bedrijf in Terneuzen gesproken – moet Waternet het verontreinigde slib in het oppervlaktewater lozen.

Vooral het naburige bedrijf Katoen Natie, groot in de opslag en overslag van cacaobonen, maakt zich grote zorgen. “Wij hebben recent tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuwbouw op dit terrein, in overleg met het Havenbedrijf, en nu worden we geconfronteerd met dit slibdepot dat stankoverlast veroorzaakt en ongedierte aantrekt,” zegt Sander Wiegersma van Katoen Natie. “Er is hier verder geen baggerverwerking of vergelijkbare industrie, dus ik vind de keuze voor deze kavel erg frappant.”

Ook Richard ter Haak van het naastgelegen Ter Haak Group is bezorgd. “Als ik iets wil, moet ik langs dertig instanties en dit kan zonder bezwaarprocedure worden neergezet,” zegt hij.

Gang naar de rechter

Kees Noorman van havenondernemersvereniging Oram begrijpt dat er een oplossing moet komen voor het slibprobleem, maar hamert op zorgvuldigheid. “De vraag is: moet dit in de buurt van bedrijven die met cacao werken? En waar kunnen zij terecht met eventuele schade?” Katoen Natie beraadt zich op een gang naar de rechter, zegt Wiegersma.

In Zeeland is bij milieudienst RUD ook een aanvraag ingediend voor de opslag van Amsterdams slib bij een bedrijf in Terneuzen, zolang het depot nog niet af is. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt de vergunning zo snel als kan verleend, aldus een zegsvrouw. Bron: parool.nl 2-8-19