Overdracht en renovatie rioolgemalen voormalig recreatieschap

07 januari 2019 15:38 uur

Het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg was beheerder van de rioleringsstelsels in de recreatiegebieden Brielse Meer, Bernisse en van een pompput nabij het Badstrand Rockanje. Het schap heeft in 2014 besloten deze rioleringsstelsels over te dragen aan de gemeenten binnen wiens grondgebied de stelsels liggen.

Met ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne is overeenstemming bereikt over de condities waaronder de overdracht van de rioleringsstelsels kon plaatsvinden.

De belangrijkste voorwaarde was dat de stelsels zich in goede staat van onderhoud bevonden. De afgelopen jaren zijn grotere reparaties en vervangingen uitgesteld om te voorkomen dat investeringen gedaan zouden worden die niet passen binnen de kwalificaties van het rioleringssysteem van de gemeenten. Het recreatieschap was bereid een bedrag aan de gemeente Brielle beschikbaar te stellen zodat de werkzaamheden naar eigen inzicht en kwalificaties konden worden uitgevoerd. Bron: brielle.nl 7-1-2019 Lees verder>>>>