Opvallend veel coronavirusdeeltjes in Midden- en West-Brabants rioolwater

08 november 2020 16:52 uur

Midden- en West-Brabant telt opvallend meer coronavirusdeeltjes in het rioolwater dan de meeste andere regio’s in Nederland. Ossendrecht is de uitschieter. Hier zitten veruit de meeste virusdeeltjes in het afvalwater van heel Midden- en West-Brabant. Uit de metingen van afgelopen week blijkt dat hier in rioolwater gemiddeld 702.939 miljard virusdeeltjes per 100.000 inwoners zit. Het gemiddelde in Midden- en West-Brabant ligt op 123.764. Landelijk ligt het gemiddelde nog lager (79.030).

Sinds half september meet het waterschap wekelijks de hoeveelheid coronavirus in het riool bij verschillende rioolzuiveringen in het land. In Midden- en West-Brabant gaat het om vijftien meetlocaties. Aan de hand van deze metingen kan het RIVM zien waar het virus rondwaart. Reden: coronapatiënten scheiden virusdeeltjes uit via hun ontlasting, zelfs als ze zelf nog geen klachten hebben.

Hiermee heeft het RIVM gelijk een voorspellende waarde te pakken. Als het aantal deeltjes stijgt, zie je volgens het RIVM een week of twee daarna meestal een stijging in het aantal ziekenhuisopnames. Maar zover zijn de onderzoekers nog niet. ,,Bij de uitschieters kijken we wel wat er aan de hand is’’, meldt onderzoeker Ana Maria de Roda Busman. De onderzoeker staat bij het RIVM aan het hoofd van het onderzoek dat startte aan het begin van de coronacrisis met het meten van virusdeeltjes in het rioolwater van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Schiphol.

In West-Brabant gaat het coronavirus volgens de rioolmetingen vooral in Ossendrecht rond. Willemstad volgt met 393.432 virusdeeltjes per 100.000 inwoners. Het rioolwater in Putte dat eind september nog een flink aantal virusdeeltjes in het rioolwater had, heeft nu opvallend weinig deeltjes.

De forse uitschieter in Ossendrecht kan De Roda Busman nog niet precies verklaren. ,,Het is wel heel hoog. Het kan een paar dingen betekenen. Of er zijn een paar mensen met extreem hoge waardes in hun ontlasting of er zijn heel veel mensen met een lagere waarde.’’

Moet de veiligheidsregio in Ossendrecht en omgeving extra maatregelen treffen? ,,Zover zijn we nog niet. We hebben al wel flinke stappen gezet, maar het is nog te vroeg om aan de hand van riooldata beleid uit te zetten. Dat is wel het doel. Binnen enkele weken hopen we dat we aan de hand van de rioolmetingen signaalwaarden kunnen vaststellen. We werken aan een factsheet waarop staat welke maatregelen bij welke waarde genomen moeten worden.’’ Bron: bndestem.nl