Opsterlands rioolstelstel van binnenuit hersteld

26 april 2015 07:45 uur

De gemeente Opsterland heeft het afgelopen anderhalf jaar 40 kilometer van het 217 kilometer lange gemeentelijke rioolstelsel hersteld. Door dit project blijft de bestaande riolering behouden en kan de vervangingspiek van de riolering rond 2020 beter worden gespreid. In de hele gemeente zijn rioolstrengen onder handen genomen. In Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude, Bakkeveen en Beetsterzwaag heeft het grootste deel van de reparaties plaats gevonden. GMB rioleringstechnieken heeft het riool op innovatieve wijze van binnenuit hersteld en sleufloos gerepareerd. Daardoor kon de overlast tot een minimum worden beperkt. De laatste werkzaamheden worden deze maand uitgevoerd. Het project is met een opdrachtsom van 2,3 miljoen euro één van de grootste investeringen van de gemeente,

Behoud van bestaande riolering en beperking van de overlast

Er zijn twee soorten reparaties uitgevoerd: 1700 deelreparaties voor plaatselijke schade in een rioolstreng en 33 totaalliners waarbij de hele rioolstreng van put tot put wordt hersteld. Het riool is schoongemaakt en vervolgens is er van binnenuit een kous met epoxyhars aangebracht. Deze kous wordt uitgehard binnenin het riool. Als de kous is uitgehard, is het riool weer functioneel en gaat het weer jaren mee. Doordat het rioolstelsel van binnenuit is hersteld, is de overlast voor omwonenden en verkeer tot een minimum beperkt. Daarnaast blijven de nog goede delen van het stelsel behouden en wordt het stelsel optimaal benut. Bron: Gemeente Opsterland.