Oppervlaktewater wordt schoner

23 april 2016 09:41 uur

De vermesting van het regionale oppervlaktewater van sloten, beken en kanalen is in de periode 1990-2014 verminderd. De fosfor- en stikstofconcentraties liggen echter nog vaak boven de streefwaarde.

Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving, een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland.
Het is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). De stikstofconcentraties in beken, kanalen en sloten zijn sinds 1990 gedaald en dalen nog langzaam. De gemiddelde concentraties zijn nu lager dan in 2008. Bron: Nieuwe oogst 21 april 2016. Lees verder>>>>