Opleidingsinformatie: Inspecteur – Visuele Inspectie Riolering

15 maart 2015 08:06 uur

Een rioolstelsel moet goed blijven functioneren. Om hiervoor te zorgen, heeft de rioleringsbeheerder informatie nodig over de toestand van de riolen en putten. Als rioolinspecteur hebt u een belangrijke rol bij het verzamelen van die gegevens. Want met de informatie uit uw inspectie controleert de beheerder het functioneren van het stelsel en bepaalt hij of maatregelen nodig zijn. Denk aan reparaties, renovatie of vervanging. Na deze opleiding kunt u visuele inspecties volgens de hiervoor geldende normen NEN-EN 13508-2+A1 (2011) en NEN 3399 (2015) vakbekwaam uitvoeren.

De opleiding tot Inspecteur Visuele Inspectie Riolering bestaat uit:

  • De vooropleiding: dit is de opleiding die u intern bij uw werkgever volgt. Elk bedrijf is daar zelf verantwoordelijk voor, maar voor de opzet en uitvoering ervan gelden wel eisen. Zo moet uw begeleider uw ontwikkeling tijdens de opleiding in een digitaal logboek bijhouden. Hieruit moet onder meer blijken dat u minimaal 480 uur onder begeleiding hebt getraind in het gebruik van NEN 3399. Het logboek krijgt u van Stichting RIONED.
  • De tweedaagse RIONEDcursus IVIR: dit is de cursus van Stichting RIONED die u moet volgen om in het bezit te komen van het diploma IVIR.

Voor meer informatie en aanmelding kijk verder op: Stichting RIONED.