M.J. Oomen verricht eerste rioolrenovatie DN 1.500 mm van glasvezel

30 november 2014 09:03 uur

KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard, voerde in IJmuiden de herinrichting van de IJmuiderstraatweg uit. De herinrichting betrof onder meer de vervanging van de riolering. Vervanging van een deel van het riool was echter niet mogelijk vanwege het risico op schade voor aanpalende bebouwing. Omni Relining bood een alternatief via rioolrenovatie. Een bijzondere renovatie, omdat het de eerste keer in Nederland was dat een rioolrenovatie van glasvezel in een afmeting van DN 1.500 mm werd toegepast.

De capaciteit van de hoofdriolering onder de IJmuiderstraatweg moest sterk worden vergroot. Over een lengte van 575 m moest het in 1928 aangelegde 600/900 mm-riool vergroot worden naar DN 1.500 mm en over een lengte van 340 m moest het bestaande 500/750 riool vergroot worden naar DN 1.000 mm. De vergroting was noodzakelijk om de hydraulische aanvoer naar een bergbezinkbassin van 3.850 m3 te verbeteren. Ook moet dit het overstortvolume, na ophoging van de overige aan het Noordzeekanaal gelegen riooloverstorten verbeteren. Bovendien voegt het extra berging toe zodat het stelsel minder kwetsbaar is bij zeer hevige neerslag en er zo minder vaak water op straat zal voorkomen. Tijdens de rioolvervangingen en de herininrichting wordt 2,1 ha verhard oppervlak afgekoppeld en met behulp van betonnen IT-buizen geïnfiltreerd. Bron: M.J. Oomen. Lees meer>>>>