Ook studenten betalen straks voor waterzuivering

03 november 2015 07:30 uur

Op kamers wonen wordt nog duurder als studenten straks de volle mep moeten betalen voor de zuivering van afvalwater. Die kant dreigt het op te gaan, waarschuwt de Delftse studentenvakbond VSSD.De Delftse studentenvakbond VSSD verzet zich tegen plannen van het waterschap Delfland – waaronder behalve Delft ook delen van Den Haag en Rotterdam vallen – om de kwijtschelding van de zuiveringsheffing af te schaffen. Als de plannen doorgaan, zullen de andere waterschappen snel volgen, vreest de VSSD. Eenpersoonshuishoudens betalen het waterschap Delfland 94 euro per jaar voor de zuivering van afvalwater. Andere huishoudens, waaronder studentenhuizen, zijn 283 euro kwijt.  Bron:  Trajectum – Mon, 02 Nov 2015. Lees verder>>>>