Ontwikkelingen precariobelasting en rioolheffing

14 februari 2016 09:30 uur

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de gesprekken die hij over de rioolheffing en de precariobelasting met de VNG voert. Aanleiding daarvoor waren moties in de Tweede Kamer van het lid Veldman.

De motie over rioolheffing stelt het ingezetenschap centraal. De minister zegt dat hij met een wetsvoorstel komt waarin het principe ‘de gebruiker betaalt’ centraal staat. Daarbij zou de gemeente keuzevrijheid houden bij de grondslagen mits ze aansluiten bij het gebruik van de riolering.

Reactie VNG op motie rioolheffing

In reactie op de motie heeft de VNG aangegeven dat er sprake is van misverstanden over de rioolheffing. Verder vragen wij ons af hoe dit initiatief zich verhoudt tot het lopende onderzoek van de minister van I&M naar de duurzame en toekomstbestendige financiering van het waterbeheer.  Bron: V.N.G. 11 februari 2016. Lees verder>>>>