Onderzoek naar verwijdering medicijnresten uit afvalwater

23 januari 2017 06:37 uur

Witteveen+Bos, TU Delft, Nijhuis Water Technology, Stowa en Waternet starten een onderzoek naar een innovatieve manier om medicijnresten uit huishoudelijk afvalwater te verwijderen.

De partijen gaan onderzoeken of de toepassing van een ozon- en actiefkoolfilter (O3GAC), als extra stap in het zuiveringsproces, microverontreinigingen zoals medicijnresten daadwerkelijk kan omzetten in onschadelijke stoffen. Het onderzoek start al deze maand.

Het laboratoriumonderzoek vormt een belangrijk element binnen de ontwikkeling van een nabehandeling bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, een van de pijlers uit het aanvalsplan waterkwaliteit binnen het Deltaprogramma Waterkwaliteit en Zoetwater, dat op 16 november 2016 werd ondertekend door de minister van Infrastructuur en Milieu. Bron: afvalonline.nl 20-1-17 Lees verder>>>>