Onderzoek naar medicijnresten in Gelders water

27 september 2014 17:46 uur

Er komt een nader onderzoek naar medicijnresten in grond- en oppervlaktewater. Het onderzoek moet een strategie opleveren waarmee dit groeiende probleem kan worden tegengegaan. Het onderzoek wordt gezamenlijk door de Gelderse waterschappen, drinkwaterbedrijf Vitens en de provincie Gelderland opgepakt. Omdat het een landelijk probleem is, wordt ook het Rijk hierbij betrokken.

In de kern dienen zich twee methoden aan: zo veel mogelijk terugdringen van medicijnresten in het afvalwater, of het verder ontwikkelen en inzetten van technische oplossingen om medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren. Het gaat vooral om resten van geneesmiddelen voor diabetes, hart- en vaatziekten en rustgevers. Bron: Waterschap Rijn en IJssel 24-09-2014.