Onderzoek naar geuroverlast zuivering Vriezenveen

15 september 2016 06:27 uur

De gemeente Twenterand en waterschap Vechtstromen onderzoeken samen waardoor de geuroverlast bij de rioolwaterzuivering in Vriezenveen wordt veroorzaakt. Al enige tijd is er regelmatig sprake van geurhinder bij deze zuivering.  Bij onderzoek van het binnenkomende water werd toen echter geen duidelijke oorzaak gevonden.

De afgelopen dagen is de geur sterk toegenomen. Om geurhinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken wordt nu een doek gespannen over de tank, waar het binnenkomende water in zit. Daarnaast wordt het water vaker dan normaal onderzocht. Aanvullend gaan gemeente en waterschap onderzoeken of te achterhalen is waar het water dat dit veroorzaakt, vandaan komt. De oorzaak van de stank is dus binnenkomend water. De rioolwaterzuivering in Vriezenveen werkt gewoon naar behoren en het water dat er uitstroomt voldoet ook aan de geldende normen.

Bron: Gemeente Twenterand – Wed, 14 Sep 2016.