Onderzoek: Is ons water in gevaar door toenemend medicijngebruik?

12 oktober 2014 08:08 uur

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda gaat samen met de Gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en Brabant Water onderzoek doen naar de effecten van medicijnresten op de kwaliteit van ons water. Dit onderzoek vormt de start van een groot integraal project Duurzaam medicijngebruik Breda dat de komende jaren in Breda uitgevoerd wordt door het NHTV-lectoraat Logistiek en Duurzaamheid en docenten en studenten van de opleidingen Logistiek en Ruimtelijke Ordening.

Medicijngebruik is een actueel onderwerp. De langere levensverwachting van burgers en de toename van chronische zieken zorgen voor meer medicijngebruik. Naast de belasting van het milieu is de verspilling van medicijnen en de kosten die daar mee gemoeid zijn een steeds groter probleem. Medicijnen worden vaak weggegooid en doorgespoeld en het heeft dus zin om met duurzame oplossingen te komen voor deze verspilling. Medicijn(resten) zijn nu nog een onderbelicht probleem voor de oppervlakte-, grondwater- en drinkwaterkwaliteit en er is binnen waterschap en gemeente nog geen goede strategie om deze problemen op termijn op te lossen.

Doel onderzoek

Dit onderzoek wil daarom inzicht verkrijgen in de huidige en toekomstige belasting van het water als gevolg van toenemend medicijngebruik in Nederland en in het bijzonder in Breda.

Met deze samenwerking tussen (zorg)logistiek binnen NHTV en watermanagement ontstaat een uniek project waarbij alle partijen in de (afval)waterketen van bron tot zuivering en drinkwater vertegenwoordigd zijn. Door de inzet van diverse vakgebieden kan optimaal gezocht worden naar zinvolle en betaalbare oplossingen voor dit probleem.

De verschillende partijen willen met dit onderzoek burgers bewust te maken van de effecten van medicijnen op ons water. En hopen samen met de industrie tot goede, betaalbare oplossingen te kunnen komen. Bron: Gemeente Breda. Lees verder>>>>

Bent u geïnteresseerd in de studie Logistiek van NHTV die bij het onderzoek is betrokken, dan vind u hier alle informatie