Onderzoek: dumping synthetisch drugsafval toenemend probleem

02 oktober 2016 18:15 uur

De nieuwste publicatie van het programma Politie en Wetenschap stelt de dumping en lozing van synthetisch drugsafval centraal. Uit dit onderzoek blijkt dat het dumpen van synthetisch drugsafval toeneemt. Vewin is blij dat nu voor het eerst de toenemende problematiek van illegale dumping van drugsafval onderwerp is van grootschalig onderzoek en hoopt dat door dit onderzoek de aanpak en het voorkomen van dumpingen meer prioriteit zullen krijgen. Het dumpen van drugsafval in natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden is zeer ongewenst vanwege een mogelijk risico voor de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven zijn daarnaast ook beheerder van een heel aantal natuurgebieden. De ecologische schade in deze gebieden door dumpingen is ook voor de natuur een probleem. Bron: vewin.nl 29 sept. 2016 Lees verder>>>>