Ondertekening Green deals tijdens Innovation Expo

17 april 2016 07:16 uur

Tijdens de Innovation Expo op 14 april 2016 hebben 26 partijen waaronder het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de Green deal Groene daken ondertekend. Ariane Hoog, dagelijks bestuurder: “Met deze ondertekening zetten de deelnemende partijen een belangrijk stap. Door gezamenlijk inzet van ons netwerk en communicatiekracht kunnen we het stedelijk gebied de komende jaren groener en klimaatbestendiger maken. Het waterschap juicht dit soort initiatieven toe, omdat er concrete afspraken worden gemaakt om groene initiatieven te stimuleren. We vinden het belangrijk om samen met andere organisaties innovatieve stappen te zetten om met ons waterbeheer te kunnen inspelen op klimaatverandering en inwoners bewuster te maken van de effecten van water op hun eigen leefomgeving.”

Voordelen van groene daken

Groeneblauwe daken kunnen water bufferen tijdens hevige regenval, zo kan wateroverlast op straat bij piekbuien verminderd worden. Daarnaast bieden deze daken kansen om ecosystemen in de bebouwde omgeving te versterken; ze kunnen fijn stof afvangen, de koellast in gebouwen verlagen, hittestress in steden verminderen en de biodiversiteit vergroten. Voor bewoners biedt een begroeid dak meer gebruiksruimte en het zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking. Ook is bewezen dat vergroening in de stedelijke omgeving goed is voor het welzijn en (geestelijke) gezondheid van de mens. Allemaal voordelen die bijdragen aan de duurzame stad van de toekomst. Tijdens Innovation Expo zijn 6 verschillende Green deals < www.greendeals.nl > ondertekend. Bron: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 14 april 2016. Lees verder>>>>