Ondertekening actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’

06 oktober 2016 14:26 uur

Woensdag 5 oktober heeft staatssecretaris Sharon Dijksma samen met 34 andere partijen, waaronder Tauw, het actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ ondertekend. Met dit actieplan wil het Nutrient Platform de markt voor gerecyclede nutriënten opschalen om zekerheid van grondstoffen, schoon water, een gezonde bodem en zekerheid van voedsel te kunnen garanderen voor toekomstige generaties.

Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in het rapport ‘Nederland Circulair in 2050’, waarin de Nederlandse overheid haar Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie’ heeft gepresenteerd. Nederland is koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen en streeft er naar als eerste land een volwassen markt te creëren voor gerecyclede nutriënten.

Om de transitie naar een duurzaam nutriëntengebruik te versnellen hebben Rijksoverheid, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en 34 partijen (uit onder andere de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, watersector, meststoffensector en afvalverwerking) zich verenigd in het Nutrient Platform. Ook Tauw maakt hiervan deel uit. Bron: tauw.nl 6 okt. 2016 Lees verder>>>>