Onderhoud riolering Vondelkwartier en Dietsveld

04 september 2016 19:04 uur

Haarlem – De Combinatie BAM/vandervalk+degroot voert vanaf maandag 5 september, in opdracht van de gemeente Haarlem, diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de riolering in het Vondelkwartier en Dietsveld. Aansluitend wordt het riool geïnspecteerd om de situatie vast te leggen. De werkzaamheden duren vijf weken.

Diverse inspectieputten worden opgemetseld, diverse aansluitingen op de rioleringsbuis worden hersteld, delen van de riolering worden hersteld en er worden freeswerkzaamheden uitgevoerd om boomwortels en eventuele andere afzettingen op de wand van de buizen te verwijderen. De riolering wordt periodiek gereinigd om de doorstroming van het vuilwater te waarborgen en het achtergebleven vuil te verwijderen.

Wat merkt u langs de openbare weg en in huis?

Bij het opmetselen van inspectieputten wordt in de weg of trottoir een gat gegraven om de inspectieput te zoeken. Als de inspectieput gevonden is, wordt deze opgemetseld tot straatniveau zodat toegang ontstaat tot het riool. De afzetting zal zo geplaatst worden dat het verkeer doorgang heeft.

Het herstellen van aansluitingen op de rioolbuis gebeurt door een gat te graven boven de rioleringsbuis ter plaatse van de defecte aansluiting. Deze aansluiting wordt gerepareerd en het gat wordt weer aangevuld met zand en herbestraat. Dit duurt gemiddeld drie uur per aansluiting. De afzetting zal zo geplaatst worden dat het verkeer doorgang heeft.

Bij de freeswerkzaamheden wordt met een freesrobot vanuit de inspectieputten in de riolering obstakels en afzetting verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden staat een kleine vrachtauto ter plaatse van een inspectieput opgesteld. Met het opstellen van de auto wordt altijd rekening gehouden met de doorstroming van het verkeer.

Reinigingsvoertuigen spoelen de rioleringsputten en leidingen door. Het achtergebleven vuil wordt eruit gezogen. Dit neemt enkele minuten tot een kwartier in beslag, waarbij de wagens op de weg stil staan. De overlast is vergelijkbaar met de vuilophaaldienst. Bron: haarlem.nl 2 sept 2016 lees verder>>>>