Oldenzaal vervangt en renoveert oude en kapotte riolen

14 november 2015 11:32 uur

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om voor 2016 bijna 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van rioolwerkzaamheden. Ondanks deze forse investering stijgt de rioolheffing in 2016 nauwelijks en blijft deze een van de laagste in de provincie. In 2016 is onder andere geld nodig voor het renoveren en vervangen van verouderde en kapotte riolering zoals in de Scholtenhoeklaan, de Thorbeckestraat en enkele riolen op De Thij. Ook de Wilhelminastraat, de Groote Markt en de Spoorstraat, Lyceumstraat, Pr. Bernardstraat worden komend jaar aangepakt. Dit in combinatie met de aanleg van regenwaterriolen, de blauwe aders.

Elk jaar informeert het college de raad over de voortgang van geplande rioolprojecten en de inkomsten en uitgaven op gebied van riolering. Afgelopen jaar is niet alleen voortvarend gewerkt aan de aanleg van blauwe aders, maar ook aan rioolvervanging en relining. Relining is een moderne manier van rioolrenovatie, waarbij een nieuwe kunststof binnenbuis wordt aangebracht. Voordelen van relinen zijn vooral de snelle uitvoering en minder grondwerk en daarmee is deze methode relatief goedkoop. Een mijlpaal in 2015 was het realiseren van een onderdoorgang (persing van een rioolbuis) onder het spoor, net ten oosten van het viaduct Spoorstraat. Hiermee is de lang gewenste verbinding gemaakt tussen de blauwe ader in de Haerstraat en de Stakenbeek.

Bedrijventerreinen afgekoppeld

Om te voorkomen dat schoon regenwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering koppelt de gemeente zoveel mogelijk de regenwaterafvoer los van het riool. Op het bedrijventerrein Eekte-Elsmors is het afkoppelproject bijna afgerond. Met dit project, dat bijna 5 jaar in beslag heeft genomen, is 23 hectare aan verharding en daken afgekoppeld. Op het bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel is 33 hectare afgekoppeld. Daarmee is eind 2015 een afkoppelresultaat gehaald van totaal 56 hectare. Dat is oppervlakte ter grootte van bijna 90 voetbalvelden. Bron: gemeente Oldenzaal.