Oldenzaal: Oproep aan inwoners om vragen over afvalwaterinjecties te e-mailen

01 april 2015 18:34 uur

De gemeente Oldenzaal inventariseert vragen van inwoners over de afvalwaterinjecties door de NAM. Deze vragen worden gebundeld en overgebracht aan de minister. Tot en met 15 april kunnen vragen per e-mail worden gestuurd naar info@oldenzaal.nl. Daarnaast is er woensdag 15 april van 15.30 – 16.30 uur de gelegenheid om mondeling vragen in te dienen in het stadhuis.

De injectie van afvalwater in de diepe ondergrond van Twente staat de laatste maanden volop in de belangstelling. Over nut en noodzaak van deze lozing, maar vooral over de eventuele risico’s voor de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu worden regelmatig vragen door verontruste inwoners gesteld. De gemeenten Losser, Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal gaan samen met de provincie Overijssel de minister van Economische Zaken verzoeken het over een paar jaar geplande evaluatie-onderzoek van de afvalwaterinjectie te vervroegen. Om dit verzoek kracht bij te zetten roepen de gemeenten hun inwoners op hun vragen en of verontrusting kenbaar te maken. Daarbij willen de gemeenten de vragen overbrengen die leven onder hun inwoners. De bedoeling is dat deze vragen worden betrokken bij het evaluatieonderzoek.

Gemakkelijk per e-mail

Inwoners van Oldenzaal kunnen hun vragen, zo nodig voorzien van een toelichting, over de afvalwaterinjecties door de NAM kenbaar maken bij de gemeente. Dit kan door uiterlijk 15 april 2015 een e-mail te sturen naar info@oldenzaal.nlonder vermelding van ‘afvalwaterinjecties NAM’. Ook kunt u uw vraag op woensdag 15 april van 15.30 – 16.30 uur mondeling indienen in het stadhuis.

Meer informatie over milieu en duurzame energie vindt u op www.oldenzaal.nl/milieu.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de NAM.