Oldenzaal: Inloopbijeenkomst herinrichting Wilhelminastraat dinsdag 19 januari

14 januari 2016 08:59 uur

Op dinsdag 19 januari 2016 vindt er van 16.30 uur tot 18.00 uur een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting van de Wilhelminastraat (gedeelte Beatrixstraat-Ganzenmarkt). Deze bijeenkomst wordt gehouden in de hal van het stadhuis. U bent hierbij van harte welkom. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de eerste schetsontwerpen bekijken van de herinrichting van de Wilhelminastraat. U krijgt daarbij de gelegenheid om op deze ontwerpen te reageren en uw eventuele wensen te laten horen. Ook wordt u gevraagd hoe volgens u de kruising vorm moet krijgen. Uw inbreng wordt eventueel meegenomen voor invulling van de kruising.

Werkzaamheden

Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van onderhoud in de Wilhelminastraat. De riolering wordt vervangen door een verbeterd gescheiden stelsel en gekoppeld aan de riolering in de Prossinkhof, zodat de afvoer van regenwater uit de Prossinkhof wordt verbeterd. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om tegelijkertijd de verkeerssituatie veiliger te maken in de Wilhelminastraat zelf en op het kruispunt Wilhelminastraat-Prossinkhof. Hoe de kruising eruit komt te zien is nog niet bekend. De gemeenteraad zal hier naar verwachting eind maart een besluit over nemen.

Proces

Op 19 januari zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uw wensen en opmerkingen te noteren. De plannen worden vervolgens uitgewerkt waarbij zoveel mogelijk met uw opmerkingen rekening zal worden gehouden. Bron: Gemeente Oldenzaal 13-01-2016.