Oldenzaal: Gemeente werkt ook in 2020 verder aan duurzaam waterbeheer en klimaatbestendig

06 november 2019 20:17 uur

Een goed werkend en gescheiden rioolsysteem voor de afvoer van afvalwater en regenwater. Met extra waterbergingen zodat er een kleinere kans is op wateroverlast. Dat is waar de gemeente Oldenzaal afgelopen jaren al flink aan heeft gewerkt. Met de investeringen die het college in 2020 wil gaan doen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 en de nota Klimaatverandering wordt ook volgend jaar verder gewerkt aan duurzaam waterbeheer en klimaatbestendig Oldenzaal.

Elk jaar informeert het college de raad over de voortgang van de uitvoering van het Gemeentelijk Rio-leringsplan. Tegelijk wordt er een voorstel gedaan over de uit te voeren werkzaamheden en het geld dat daarvoor nodig is in het volgende jaar. In de Programmabegroting 2020, die nog door de raad moet worden goedgekeurd, is hiervoor een bedrag opgenomen van € 3.283.000. Dit is nodig om goed te houden wat goed is (inspecties en onderhoud aan riolering) en situaties beter te maken (aanleg waterbergingen, blauwe aders en nieuwe riolering). Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt.

Projecten in 2020

In 2020 worden vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan onder meer werkzaamheden uitgevoerd aan de Industriestraat-Katoenstraat. Hier wordt het riool voor het afvalwater vernieuwd en tegelijk worden ook regenwaterriolen (de zogenaamde blauwe aders) aangelegd. Er komt een extra waterberging en in de straten worden klinkers gelegd. Daarnaast wordt in de Dr. Nolensstraat-Dr. Poelsstraat het riool deels vervangen, een waterberging aangelegd en wordt het asfalt vervangen. Vanuit de nota Klimaatverandering wordt een extra waterberging in de Meijbreestraat gerealiseerd. Ook is er geld gereserveerd voor een eerste waterberging in het traject Singelpark.

Duurzaam waterbeheer

In 2019 zijn onder meer werkzaamheden uitgevoerd aan de Prossinkhof-Emmastraat-Zuidwal. Hier is de riolering deels vernieuwd en in totaal ongeveer 700 m3 extra waterberging gerealiseerd. In De Stadsweide zijn open waterbergingen gegraven die het regenwater uit de stad vertraagt afvoeren naar de stadsrand. In deze wadi’s kan ruim 4.000 m3 water geborgen worden. Daarbij zullen delen van de wadi’s ingezaaid worden met bloemrijke mengsels, waardoor de biodiversiteit gestimuleerd wordt. Het onderhoud wordt samen met stichting de Höfte uitgevoerd. De kans op wateroverlast wordt door dit soort maatregelen sterk verkleind. Bron: oldenzaal.nl 5-11-19