Officiële ingebruikname nieuwe zuiveringsinstallatie Alblasserdam

23 april 2016 09:51 uur

Op woensdag 20 april heeft Waterschap Rivierenland officieel de nieuwe installatie op de rioolwaterzuivering in Alblasserdam in gebruik genomen. De volledig geautomatiseerde en innovatieve installatie bestaat uit meerdere compartimenten die afzonderlijk van elkaar werken. In elk compartiment vinden drie processen na elkaar plaats: beluchten, bezinken en afvoer van het gezuiverde water. Het consortium van de ondernemingen Mobilis, Croon, RWB en Xylem hebben de zogenaamde ‘EXPANDIS powered by ICEAS’ gerealiseerd. Mobilis zal de komende twee jaar het onderhoud van de installatie verzorgen.

Deze zuiveringsinstallatie is uniek in Nederland. Het bespaart de RWZI maar liefst 40% energieverbruik ten opzichte van het traditionele proces. Door het ICEAS systeem zijn minder pompen nodig. Dit bespaart aanzienlijke energiekosten. De geringe benodigde ruimte en de besparing op de bouwkosten waren tevens grote voordelen. Door de semi-ondergrondse bouw komt de EXPANDIS powered by ICEAS slechts één meter boven het maaiveld uit en past daardoor prima in het landschap.

De capaciteit van de RWZI is met de nieuwe installatie verdubbeld. Hierdoor kan de huidige verouderde RWZI in Nieuw-Lekkerland op termijn sluiten want het afvalwater van de huishoudens in Nieuw-Lekkerland en omgeving kan naar Alblasserdam. De voorzieningen hiervoor zijn reeds gerealiseerd door de aanleg van een nieuwe persleiding en rioolgemaal.

Waterschap Rivierenland is in het rivierengebied verantwoordelijk voor de zuivering van al het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Door nieuwe technieken en verdere automatisering worden kosten en energie zo veel mogelijk bespaard.