Nutriënten uit lozingswater glastuinbouw verwijderen en als meststof hergebruiken

19 juli 2015 07:13 uur

Voor een nulemissie in 2027, die de glastuinbouwsector met de overheid heeft afgesproken, dienen nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en groeiremmers uit het lozingswater te worden verwijderd. Om toch drainwater te kunnen lozen, hebben Horticoop en Optima Agrik een apparaat ontwikkeld dat nitraat en fosfaat uit het lozingswater verwijdert en waarbij het restproduct weer als meststof is te gebruiken. 

De Nitrate Recovery Unit scheidt het nitraat en een deel van het fosfaat van het lozingswater. Allereerst gaat het water door een actief koolstof filter om de restanten van gewasbeschermingsmiddelen eruit te halen. Vervolgens gaat het water door een zandfilter om de organische vervuiling te verwijderen. Daarna bindt een ionselectief hars het nitraat. Wanneer het hars met nitraat is verzadigd, vindt terugwinning met een speciaal kaliumchloride plaats.  Bron: Agri Holland 15 juli 2015, Lees verder>>>>