November: Inloopsessies wateroverlast Hardinxveld-Giessendam

14 november 2015 11:26 uur

Op woensdag 25 november, maandag 30 november en dinsdag 8 december zijn er inloopsessies over wateroverlast in Hardinxveld-Giessendam.

Heeft u te maken gehad met wateroverlast als gevolg van de hevige neerslag die in de nacht van 30 en 31 augustus in onze gemeente viel? En wilt u meepraten over oplossingsrichtingen om de gemeente nog meer klimaatbestendig te maken? Of heeft uzelf ideeën hoe Hardinxveld-Giessendam in de nabije toekomst beter voorbereid kan worden op extreme buien? Bezoek dan één van de inloopbijeenkomsten die gemeente en Waterschap Rivierenland op 25 en 30 november en 8 december organiseren.

Meer klimaatbestendig

Gemeente en waterschap hebben de problemen die ontstonden na de hoosbui van 30-31 augustus in beeld gebracht. Tijdens de inloopbijeenkomsten laten wij u  graag het resultaat hiervan zien. Wellicht heeft u nog aanvullingen en kunt u ons helpen om meer inzicht te krijgen in het functioneren van het riolering en het watersysteem bij hevige neerslag. Daarnaast laten we u graag zien aan welke oplossingsrichtingen we denken om de gemeente nog meer klimaatbestendig te maken. Wellicht heeft u ook hier aanvullingen op.

Per gebied

Op 25 en 30 november en 8 december zijn inwoners van Hardinxveld-Giessendam tussen 19.30 en 21.00 uur van harte welkom binnen te lopen om hun kennis en ervaringen met betrekking tot de ontstane wateroverlast in te brengen. De inloopavonden per gebied zijn:

  • Woensdag 25 november 2015, locatie: Gemeentehuis (Raadhuisplein 1) Wijken De Peulen, Giessendam-West, Over ’t Spoor (omgeving ten westen van Peulenstraat en Damstraat)
  • Maandag 30 november 2015, locatie: Gemeentehuis (Raadhuisplein 1) Wijken Wielwijk, Nieuweweg en Langeveer (omgeving Wielwijk, Sluisweg, Parallelweg, omgeving ten oosten van Peulenstraat en Damstraat)
  • Dinsdag 8 december 2015, locatie: ’t Hart (Nassaustraat 6) Gebied: Boven-Hardinxveld

Kunt u niet op de inloopavond voor uw wijk of gebied? U bent van harte welkom om een andere inloopbijeenkomst bij te wonen.

Maatregelen

Gemeente en waterschap gebruiken uw inbreng bij het opstellen van een maatregelenplan. De maatregelen in dit plan zullen gericht zijn op het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag. Want er zijn en blijven grenzen aan de hoeveelheid regenwater die de riolering en het watersysteem kunnen verwerken. Maar we werken er hard aan om de waterhuishouding in Hardinxveld-Giessendam nog meer klimaatbestendig te maken. Het streven is om in januari 2016 over een maatregelenvoorstel te beschikken dat we, na bestuurlijke afweging en instemming, aan u willen presenteren. Bron: gemeente Hardinxveld-Giessendam