Noordwijk: Vervolgonderzoek grondwaterstand

17 januari 2015 18:39 uur

De gemeente Noordwijk gaat op drie locaties de grondwaterstand onderzoeken en dan met name de invloed die het riool heeft op de grondwaterstand. De onderzoeken staan gepland op 21 en 22 januari. Regent het op die dagen dan gaan de onderzoeken niet door. Er is namelijk droog weer nodig voor het onderzoek. Het gaat om proeven in de Schoolstraat, Abraham van Royenstraat en Huis ter Duinstraat. Tijdens de proef wordt een klein gedeelte van de riolering in korte tijd helemaal gevuld met water. Gemeten wordt of en zo ja hoe snel dit water uit het riool de bodem in lekt.  Bron: BO 16-01-2015. Lees verder>>>>