Noordoostpolder: 28 en 29 december waterlicht op Schokland

17 december 2015 08:27 uur

Op 28 en 29 december, tussen kerst en oud&nieuw kan iedereen het kunstwerk ‘Waterlicht’ van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde ervaren op voormalig eiland Schokland. Waterschap Zuiderzeeland organiseert samen met provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en Flevo-landschap dit evenement. Aanleiding voor deze tijdelijke expositie is de viering van 20 jaar Werelderfgoed Schokland en 75 jaar sluiten van de dijkring rondom de Noordoostpolder wat op 13 december 1940 gebeurde.

Waterlicht
Opnieuw staat de omgeving van Schokland onder water. Schokland is weer even een eiland. Niet letterlijk, maar gevisualiseerd met blauw, golvend licht. De ontstaansgeschiedenis, maar ook de toekomst van Flevoland is onlosmakelijk verbonden met het water. Waterlicht maakt deze verbinding zichtbaar en beleefbaar. Lopend onder Waterlicht ervaart de bezoeker de bijna vergeten kracht en kwetsbaarheid van water.

Daan Roosegaarde
Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde (1979) staat bekend om zijn sociale ontwerpen en energieke verschijning. Interactie, technologische innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als “techno-poëzie”.

Zie voor meer informatie www.zuiderzeeland.nl/waterlicht