Noorderkwartier bespaart €30 miljoen in waterketen

12 december 2014 14:53 uur

De samenwerking in de waterketen tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven is dit jaar goed op gang gekomen, concludeert Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen. Op 10 december  overhandigde zij het eindrapport aan verantwoordelijk minister Schultz van Haegen. Het samenwerkingsverband Waterketen Noorderkwartier (drinkwaterbedrijf PWN, 33 gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) zet een stevige besparingsambitie neer van 30 miljoen euro per jaar vanaf 2020.

Peijs noemde regio Noorderkwartier vorige week nog in VNG Magazine als een inspirerend voorbeeld: ‘Daar zijn grote stappen gemaakt’, zegt Peijs. ‘De mensen in de regio zullen de winnaars zijn.’

Rekening

In het begin van 2014 liep de regio nog achter, maar vervolgens is een inhaalslag gemaakt. Het samenwerkingsverband Noorderkwartier gaat de komende jaren hard aan de slag om de besparingsambitie te realiseren. Vanaf 2020 besprane we 30 miljoen euro per jaar op drinkwater, rioleringen en afvalwaterzuivering. Daardoor zal de waterrekening voor de burger minder hard stijgen. Bestuurder Hans van Os (HHNK) ‘Door voortvarend samen te werken kunnen we de kwaliteit van het werk verbeteren tegen lagere kosten. Met de gemeente Heerhugowaard hebben we bijvoorbeeld onderzocht hoe verbeterde gescheiden stelsels ervoor zorgen dat er minder regenwater via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd. Door deze en andere maatregelen hoeven we de zuivering Geestmerambacht niet uit te breiden. Hiermee besparen we ruim 5 miljoen euro.’

Landelijke besparingsambitie 450 miljoen

Door klimaatverandering, watervervuiling en strengere kwaliteitseisen, stijgen de kosten voor schoon water. Om schoon water betaalbaar en de kwaliteit hoog te houden zijn in 2011 in het Bestuursakkoord Water afspraken over regionale samenwerking in de (afval)waterketen vastgelegd. Dit moet vanaf 2020 leiden tot een landelijke, structurele besparing van 450 miljoen euro per jaar.

Meer informatie

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 11-12-2014.