Noodzaak voor hergebruik afvalwater groter dan ooit

14 februari 2016 08:40 uur

Met waterschaarste als een van de grootste problemen wereldwijd, wordt het gebruik van regenwater en hergebruik van afvalwater steeds belangrijker. Het grond- en oppervlaktewater van Nederland raakt steeds meer vervuild en is daardoor minder goed geschikt voor drinkwaterproductie. Het oppompen van grondwater draagt zelfs bij aan de stijging van de zeespiegel. Steeds meer media pakken de problematiek rondom de waterschaarste op. Recentelijk waarschuwde VN-voorzitter Ban Ki-moon de aanwezigen over deze thematiek tijdens de Klimaattop in Parijs.

Systemen voor besparing op drinkwater

Mijn Waterfabriek levert systemen voor de besparing op drinkwater, het gebruik van regenwater en het hergebruik van afvalwater. De systemen laten bedrijven en particulieren tot 100% besparen op drinkwater en tot 100% op riool- en zuiveringsheffing. Bron: duurzaamgebouwd.nl 12-02-2016.