Nijmegen: NODR verhaalt grote riool-schade

15 februari 2015 18:32 uur

Juist deze omstandigheden leidden achteraf tot veel discussie met de schade expert van de verzekeraar van de veroorzaker over nut en noodzaak van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten. NODR heeft voor de Gemeente het gehele onderhandelingsproces met de tegenpartij gevoerd. “Deze keuze hebben wij als gemeente gemaakt omdat wij ons bewust waren van het feit dat een dergelijke casus de nodige kennis en ervaring vroeg, waarover wij als gemeente niet beschikken. Binnen het proces heeft NODR de gemeente en de uitvoerende aannemer op de juiste momenten ingeschakeld, geïnformeerd en geadviseerd en ondersteund.  De door de gemeente bespaarde eigen inzet en het gerealiseerde resultaat, ( het gehele schade bedrag verhaald), maken de door NODR gedeclareerde kosten dubbel en dwars waard.” aldus Jos van der Meer van de afdeling Beheer van de gemeente.
Kortom de Gemeente Nijmegen is zeer tevreden over de werkwijze van NODR en zal bij een eventueel  nieuw groot complex geval zeker weer een beroep doen op NODR.