Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2018-7

12 februari 2018 07:13 uur

Stem nu op uw favoriete Water Innovator of the Year 2018
Het Nieuwe Produceren –  09 Feb 2018
U kunt vanaf nu stemmen op uw favoriete Water Innovator of the Year 2018. Bekijk de filmpjes en breng uw stem uit.  De drie innovators verzorgen een pitch tijdens het Watervisie Congres 2018 dat op 15 februari wordt gehouden in het ICDuBo Rotterdam. De uitdagingen voor de industriële watersector zijn groot. Door klimaatverandering en een snelle groei van de wereldbevolking neemt de druk op schoon water, maar ook op energie en grondstoffen toe.

 

Riool vervangen in Fazantlaan Bergeijk

ed.nl 5-2-18 – Bergeijk start meteen na de carnavalsweek met het vervangen van het riool in de Fazantlaan. Het gaat om een fors karwei. De gemeente gaat er van uit dat het werk zeven weken in beslag neemt. Dat komt omdat de Fazantlaan een lange straat door het bos is, waarvan een deel zandpad. Er liggen ook huizen aan.

 

Vervangen riool onder de Zeestraat in volle gang!
Gemeente Edam-Volendam – 6 Feb 2018
De gemeente gaat het Europaplein en de Zeestraat herinrichten. Voordat de herinrichting echt van start kan gaan, moet eerst het riool onder de Zeestraat worden vervangen. De gemeente heeft aannemingsbedrijf Sturm bv opdracht gegeven om dit te doen. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de actuele stand van zaken.

 

Inloopavond start herinrichting Karel Mollenstraat-Noord en omgeving
Gemeente Valkenswaard – 12 Feb 2018
12 februari 2018 – Op maandag 19 februari organiseert de gemeente een inloopavond over de herinrichting van de Karel Mollenstraat-Noord, Meerstraat, Bosstraat en het Kleine Meerpark. De avond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. Bezoekers kunnen binnenlopen vanaf 18.30 tot 20.00 uur. Op deze avond lichten medewerkers van de gemeente en van aannemer Heijmans de werkzaamheden en de planning nader toe.

 

Burgemeester Van Ardenne: “Westland staat voor uitdagingen op gebied van circulaire economie”
Ondernemersorganisatie Glaskracht Nederland – 06 Feb 2018
Per 1 oktober 2017 is Agnes van Ardenne-van der Hoeven waarnemend burgemeester van de gemeente Westland. Als tuindersdochter uit Maasland en ervaren politica is dit voor haar weer een hele nieuwe rol. Dag en nacht klaarstaan voor de inwoners vindt zij vanzelfsprekend. Zij ziet haar rol als burgemeester vooral in het ‘ontwarren’ van knopen, dus in het oppakken van zaken die niet goed lopen.

 

WATERSCHAPPEN

 

Waterschap sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie
Waterschap Limburg – 9 Feb 2018
Waterschap Limburg wil dat er op alle blikjes en plastic drinkflessen statiegeld ingevoerd wordt. Het heffen van statiegeld heeft een positieve invloed op het milieu en specifiek voor het waterschap, op de waterkwaliteit. Daarom sluit het waterschap zich aan bij de Statiegeldalliantie. Die is opgericht om druk uit te oefenen op de Tweede Kamer die op 15 maart een besluit neemt  over de uitbreiding van het statiegeld.

 

Waterschap Noorderzijlvest wil schadeprotocol voor overheden
H2O – 6 Feb 2018
Waterschap Noorderzijlvest valt niet onder het schadeprotocol dat het kabinet onlangs afsloot met provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen. Dat is alleen voor burgers. Het waterschap wil nu een aanvullend schadeprotocol voor overheidsorganisaties. In het nieuwe Protocol mijnbouwschade Groningen is de schadeafhandeling onafhankelijk van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geregeld. Inwoners kunnen hun schadeclaims direct bij een onafhankelijke commissie indienen.

 

Waterschap Rijn en IJssel acht op 8 plekken flinke maatregelen nodig met oog op hoogwaterrisico’s
AgriHolland – 6 Feb 2018
Waterschap Rijn en IJssel heeft bij een toetsing aan de hoogwaternormering in het watersysteem 72 knelpunten vastgesteld. Een knelpunt betekent daarbij dat zonder ingrijpen de kans op wateroverlast groter is dan de norm toestaat. De helft van de knelpunten verwacht het waterschap op te kunnen lossen via extra beheermaatregelen, zoals vaker maaien langs watergangen of het plaatsen van extra pompen bij neerslagpieken.