Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2018-24

11 juni 2018 11:38 uur

Rioolreiniging en -inspectie wijk Hoge Akker
Gemeente Best – 5 Jun 2018
Dinsdag 5 juni 2018In opdracht van de gemeente reinigt en inspecteert Van den Akker b.v. uit Deurne het hoofdriool.Periode werkzaamhedenDeze vinden plaats vanaf 11 juni tot half oktober. De voortgang is afhankelijk van weersomstandigheden. Daarom is het niet mogelijk om een detailplanning met tijdstippen en locaties aan te geven. Bewoners van de straten waar wordt gewerkt, ontvangen kort voor start van de werkzaamheden een brief met meer informatie.

 

Werk in uitvoering 11 juni – 18 juni
Gemeente Loppersum – Fri, 08 Jun 2018 12:41:00 Z
Loppersum De Stationslaan is gestremd voor al het verkeer i.v.m. riolerings- en reconstructiewerkzaamheden. Voetgangers kunnen gebruik maken van het voetpad aan één zijde. Huisarts Booy is bereikbaar via de Parallelweg. Fa. Plegt Vos is gestart met rioleringswerkzaamheden aan de Kruisweg ter hoogte van bakkerij Marinus. De Kruisweg is gestremd voor al het verkeer vanaf bakkerij Marinus tot de Fivelstraat.

 

Werkzaamheden centrum Sint-Michielsgestel
Gemeente Sint-Michielsgestel – Thu, 07 Jun 2018 13:16:00 Z
Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden in het noordelijk centrumdeel. Dit betreft onder andere het project Hof van Overkerck op de hoek van de Nieuwstraat en het Petrus Dondersplein. Vanaf maandag 11 juni 2018 starten we met bouwrijpactiviteiten. We leggen riolering aan, voeren grond- en straatwerkzaamheden uit en er komt een asfaltbouwweg vanaf de Nieuwstraat (voormalige apotheek).

 

WATERSCHAPPEN

 

ICT Group gaat automatisering vijftien rioolwaterzuiveringen vervangen
ICT Groep – 07 Jun 2018
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gunt het vervangen van de procesautomatisering van vijftien rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) aan ICT Group. HHNK koos voor ICT Group vanwege de uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit. Het huidige automatiseringssysteem van de rwzi’s van HHNK is vijftien tot twintig jaar oud en daarmee aan het einde van de technische levensduur.

 

Onderhandelingen waterschaps-CAO geklapt. Bonden kondigen acties aan
H2O – 6 Jun 2018
De onderhandelingen tussen de Unie van Waterschappen en de vakbonden zijn vastgelopen. Het gat tussen de eis van de bonden (3,5% loonsverhoging voor 2018, 2,5% voor 2017), en het bod van de werkgevers (4% voor twee jaar) is te groot. De vakbonden kondigen acties aan. Al sinds 2017 werken de circa 11.000 waterschapsmedewerkers zonder CAO. Het slepende conflict gaat nu een nieuwe fase in. In mei vergeleek een onafhankelijk bureau de inkomens van waterschapsmedewerkers met die van andere overheden.

 

PWN op open dag rioolwaterzuivering Wervershoof
PWN – 5 Jun 2018
Via het toilet en het riool komen microverontreinigingen als medicijnresten in het afvalwater terecht. De effecten van de toenemende medicijnresten kunnen op langere termijn schadelijk zijn en flora en fauna verstoren. Bij de rioolwaterzuivering in Wervershoof werken PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en watertechnologiebedrijf PWNT samen aan een pilot om deze medicijnresten als extra stap uit het gezuiverde afvalwater te verwijderen.

 

De Omgevingswet en de veranderopgave voor het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland
Twynstra Gudde – 4 Jun 2018
Wat is de bestuurlijke veranderopgave voor het waterschap als gevolg van de komst van de Omgevingswet? Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland was op zoek naar de consequenties van de Omgevingswet voor het uitvoeren van haar kaderstellende en controlerende rol. De Rekenkamer van het waterschap vroeg ons dit te verkennen. Ons onderzoek maakte duidelijk dat de rol van het Algemeen Bestuur weliswaar niet verandert, maar de manier waarop het deze rol kan uitvoeren wel.