Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2017-47

20 november 2017 07:33 uur

Inloopavond en werkzaamheden omgeving Vondellaan, A.M. de Jonghstraat en N. Beetsstraat

ETTEN-LEUR 16-nov-17 Werkzaamheden omgeving Vondellaan, A.M. de Jonghstraat en N. Beetsstraat
Deze drie straten staan op de planning voor onderhoud aan de verhardingen en de riolering. In alle straten worden de rijbaan en trottoirs herstraat en vinden er werkzaamheden plaats aan de riolering. De eerste werkzaamheden starten in de eerste helft van 2018.

 

Reguliere reiniging en inspectiewerkzaamheden riolering
Gemeente Maasgouw -, 13 Nov 2017
In de gemeente Maasgouw voert Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. de reiniging en inspectie uit aan het gemeentelijk hoofdriool. Om het afvoeren van rioolwater te kunnen waarborgen, wordt een gedeelte van het stelsel van de kernen Beegden, Heel, Linne, Maasbracht, Ohé en Laak, Thorn en Wessem in november 2017 gereinigd en geïnspecteerd. De rioolinspectie gebeurt met een videocamera en veroorzaakt geen overlast.

 

Robbie de Rat genomineerd voor European Public Sector Award
Breda Vandaag – 19 Nov 2017
BREDA – Uit de in totaal honderdvijftig ingediende projecten is het Bredase project Robbie de Rat als een van de vier besten gekozen. op 22 november wordt bekend gemaakt welk project er met de prijs vandoor gaat. Eens in de twee jaar organiseert EIPA de European Public Sector Award. Deze awards worden uitgereikt aan innovatieve projecten in de publieke sector. Ieder jaar wordt er een ander thema gehanteerd.

 

WATERSCHAPPEN

 

Waterschap Rivierenland met EQA-box genomineerd voor waterinnovatieprijs
Waterschap Rivierenland – 14 Nov 2017
We zitten midden in een energietransitie: de vraag naar energie zal door de bevolkingsgroei enorm toenemen en tegelijkertijd moeten we de CO2-uitstoot reduceren. Met meer dan 40.000 locaties en werken waar vallend water aanwezig is, bezitten de waterschappen een enorme energiepotentie.

 

Nieuwe meettechniek verbetert aanpak dijkverbetering
Waterschap Aa en Maas – 15 Nov 2017
Eerste toepassing in gebied Aa en Maas: Ravenstein-Lith. De kwaliteit van de dijk wordt niet alleen bepaald door de hoogte. De ondergrond is medebepalend. Waterschap Aa en Maas, ingenieursbureau Fugro en kennisinstituut Deltares ontwikkelden, onder de vlag van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een nieuwe meettechniek die de waterdoorlaatbaarheid van die ondergrond in beeld brengt. De nieuwe techniek is genomineerd voor de landelijke waterinnovatieprijs.

 

Start renovatie rioolgemaal Achthuizen

Waterschap Hollandse Delta – 16-11-17  Start met de renovatie van het rioolgemaal in de Bloemstraat in Achthuizen.Het rioolgemaal in Achthuizen verzamelt het rioolwater van Achthuizen en omgeving en pompt dit door naar de rioolwaterzuivering in Oude-Tonge. Hier wordt het vervuilde rioolwater schoongemaakt en geloosd op het Volkerak.