Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2017-46

13 november 2017 07:25 uur

Ondernemers Betje Wolffstraat boos op gemeente
Den Haag FM – 9 Nov 2017
DEN HAAG – Winkeliers van de Betje Wolffstraat in Moerwijk zijn niet blij met de werkzaamheden aan de Melis Stokelaan. Sinds deze week ligt de straat open om de riolering te vervangen en dit duurt naar verwachting tot midden 2018. Tijdens de feestdagen is het winkelcentrum daardoor moeilijk bereikbaar. “De gemeente heeft heel wat steekjes laten vallen als het gaat om de communicatie”, zegt voorzitter Wim Schmale (kleine foto) van de winkeliersvereniging tegen Den Haag FM.

 

Opknapbeurt straten omgeving Rondeveld Leunen
Gemeente Venray – 9 Nov 2017
LEUNEN – Publicatiedatum: 9 nov 2017De gemeente Venray gaat de asfaltverhardingen van Rondeveld, Sparveld en een deel van de Vullingstraat in Leunen vervangen. Tegelijk wordt een infiltratieriool aangelegd. Wensen en aandachtspunten van omwonenden en dorpsraad worden nog geïnventariseerd en worden waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. Uit inspecties in het kader van wegbeheer is gebleken dat de asfaltverhardingen van Rondeveld, Sparveld en een deel van de Vullingstraat in Leunen moeten worden vervangen.

 

Werkzaamheden transportriool

VLISSINGEN – zeeland.blog.nl 8-11-17 De gemeente Vlissingen werkt aan de renovatie van het transportriool in Vlissingen door bedrijf Kumpen NV. Het gaat om het deel vanaf de Weyevlietweg, via de Vrijburgstraat naar de Zinderweg. De renovatie gebeurt vanuit de binnenkant van het riool om langdurige graafwerkzaamheden te voorkomen en overlast tot een minimum te beperken.

 

WATERSCHAPPEN

 

Wetterskip Fryslân wint Gemalenpluim 2017 voor renovatie gemaal Ezumazijl
Kollumer Courant – 10 Nov 2017
EZUMAZIJL – Trots nam Marian Jager, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân, op vrijdag 10 november de Gemalenpluim 2017 in ontvangst. De prijs is voor de renovatie van gemaal Dongerdielen in Ezumazijl. De Nederlandse Gemalen Stichting (NGS) heeft de prijs aan Wetterskip Fryslân toegekend omdat er tijdens de technische en bouwkundige renovatie zorgvuldig is omgegaan met de monumentale status van dit rijksmonument.

 

Rijnland investeert volgend jaar €118 miljoen in waterbeheer
Hoogheemraadschap van Rijnland – 9 Nov 2017
Het hoogheemraadschap van Rijnland investeert volgend jaar €118 miljoen in de zorg voor droge voeten en schoon water. De investeringen zijn nodig voor de uitvoering van dagelijkse waterschapstaken en het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. De lastenstijging blijft beperkt tot 2%. Dat heeft de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap besloten. Het klimaat verandert. De effecten zijn nu al merkbaar: hoosbuien en perioden van extreme droogte komen vaker voor.

 

Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in Duitse kassen met restwarmte
Wetterskip Fryslân –  06 Nov 2017
geplaatst op 06 november 2017 om 15:54 Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel en het kenniscentrum STOWA of het drogen van zuiveringsslib in kassen met restwarmte en zonlicht in de praktijk ook in Nederland haalbaar is. Uit een eerder rapport van STOWA blijkt namelijk dat deze slibverwerking energie en kosten kan besparen.