Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2017-45

06 november 2017 07:41 uur

CirTec wint Aquatech Innovation Award
H2O –  31 Oct 2017
CirTec uit Purmerend heeft met de Cellvation-installatie de Aquatech Innovation Award gewonnen. Salesmanager Marit van Veen van CirTec kreeg de award uit handen van juryvoorzitter Cees Buisman. De award werd uitgereikt tijdens de opening van de Amsterdam international Waterweek. Voor de prijs waren veertien innovatieve technologiën genomineerd. Uiteindelijk koos de jury, die innovaties van hoge kwaliteit te beoordelen krijg, CirTec als overall winnaar.

 

Rioolwerkzaamheden Bm. H. van Sleenstraat en Trompstraat
Gemeente Brielle – 30 Oct 2017
Aan de Burgemeester H. van Sleenstraat zijn de bouwwerkzaamheden reeds enige tijd in volle gang. Binnenkort zal Aannemersbedrijf Lindeloof bv ook weer verdergaan met de werkzaamheden aan de riolering. De werkzaamheden zullen plaatsvinden ter hoogte van de Burgemeester H. Van Sleenstraat 13 tot de kruising Brigittenweg en zullen aanvangen vanaf 6november. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot eind week 51 duren.

 

RINEW-onderzoekers: gietwater goed terug te winnen uit rioolwater
Waterforum –  03 Nov 2017
Het is goed mogelijk om lokaal gietwater terug te winnen uit rioolwater uit een deel van het Rotterdamse havengebied. Dat geldt ook voor cellulose en humuszuren. De concentraties stikstof en fosfor blijken in het havengebied echter te laag om ze decentraal efficiënt terug te winnen; bij meer communaal afvalwater wordt het efficiënter. Dat blijkt uit het vierjarig onderzoek van Rotterdam Innovative Nutrients, Energy en Watermanagement (RINEW) dat onlangs is afgerond.

 

WATERSCHAPPEN

 

Nieuwe inrichting Lunterse Beek
Waterschap Vallei en Veluwe – 30 Oct 2017
De Lunterse Beek wordt ten zuiden van Scherpenzeel aangepast. Waterschap Vallei en Veluwe richt de beek tussen boerderij Het Vliet en de monding in het Valleikanaal opnieuw in en doet dat naar de behoeften van de natuur. Eind oktober is het werk gestart, eind december is de klus geklaard. Dat betekent dat over een lengte van 720 meter de beek smaller wordt. Maar ook dat steile oevers een geleidelijk oplopende helling van water naar land krijgen.

 

Aanleg grondwatermeetnet
Gemeente Goirle – 31 Oct 2017
De komende maanden wordt een grondwatermeetnet aangelegd, verspreid over en rondom de gemeente Goirle. Hiermee kan de gemeente inzicht krijgen in het grondwater en de invloeden van de omgeving daarop. Eind 2017/begin 2018 is het klaar. Aannemer Lievense CSO plaatst op meerdere locaties nieuwe peilbuizen. Deze peilbuizen krijgen alle een stalen schermkoker, die door Brabant Water ontworpen is om de uniformiteit, zichtbaarheid en kwaliteit van het grondwatermeetnet te borgen.

 

Waterschapsmiddag
AKD – 31 Oct 2017
Donderdag 23 november a.s. in The Edge te Amsterdam. Wat kunt u verwachten? AANMELDEN Aanmelden Uitgebreide intro Complexe juridische omgeving Voor waterschappen is het recht geen rustig bezit. Zij hebben te maken met uiteenlopende privaatrechtelijke en publiekrechtelijke regels die complex en soms conflicterend zijn. De grote uitdagingen op het gebied van het waterbeheer in de (nabije) toekomst, brengen met zich dat veranderingen in de regelgeving elkaar in hoog tempo opvolgen.

 

Waterschap krijgt geldboete voor niet tijdig melden lekkages energiefabriek
Rechtspraak.nl –  31 Oct 2017
Waterschap De Dommel krijgt een geldboete van 20.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Zij maakte niet tijdig melding van een aantal ongewone voorvallen bij uitgevoerde werkzaamheden. Dit oordeelde de rechtbank Oost-Brabant vandaag.Het waterschap werkte samen met een aannemer om een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg om te bouwen tot een energiefabriek. Hiermee moest biogas uit rioolslib worden opgewekt.

 

Veel belangstelling voor open dag Waterschap | Reindonk
Omroep Reindonk – 02 Nov 2017
Meteen vanaf de opening van de open dag van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg op zondag 29 oktober liepen de bezoekers binnen op de 5 opengestelde locaties. Met een totaal van ongeveer 2500 bezoekers op de 5 locaties is dijkgraaf Patrick van der Broeck tevreden. Ook in Horst waren bezoekers onder de indruk van de vele, soms onbekende, facetten van het waterschapswerk.