Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-9

28 februari 2016 09:20 uur

Breda.

Ginnekenweg 29 en 1 maart afgesloten voor onderhoud
Bredabuurt.nl – Fri, 26 Feb 2016 05:47:00 Z
Voor groot onderhoud sluit de gemeente op maandag 29 februari en dinsdag 1 maart de Ginnekenweg af voor autoverkeer, als het weer het toelaat. De straat en de parkeerplaatsen zijn in delen afgesloten van 8.00 tot 16.00 uur. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid. Waarom deze maatregelen De Ginnekenweg is een drukke straat. Gevolg is dat het schoonmaken van trottoirs, goten en regenputten bijna niet mogelijk is en vuil zich ophoopt.

Onderhoud Stedelijk Water 2016 – 2017
Aanbestedingskalender – Thu, 25 Feb 2016 17:06:00 Z
Omschrijving Aanbesteding conform de Europese openbare procedure om tot gunning te komen van het project: “Onderhoud Stedelijk Water 2016 – 2017 in de Gemeente Breda” bekend onder besteknummer BPO2016-SW-01. Omschrijving opdracht Het project betreft het Onderhoud Stedelijk Water 2016 – 2017 in de gemeente Breda. Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Breda.

Eindhoven.

Huis-aan-huis verkoop rioolreiniging niet namens de gemeente
Gemeente Eindhoven – Fri, 26 Feb 2016 00:41:00 Z
De gemeente heeft enkele telefonische klachten ontvangen over Afvoercheck BV. Dit bedrijf gaat langs de deur met abonnementen voor rioolreiniging en vragen daarbij ook om bankgegevens. De verkopers zeggen dat ze namens de gemeente Eindhoven komen. Dit is echter niet het geval. Het bedrijf heeft een ventvergunning en mag daarmee de deuren langs om product te verkopen. Het noemen van de gemeente hoort daar echter niet bij.

Renovatie riool Dillenburgstraat Eindhoven duurt langer.  De renovatie van het riool in de Dillenburgstraat in Eindhoven duurt nog tot zeker medio maart. Deze zou afgelopen maandag moeten zijn afgerond, maar op een paar plekken is het riool zover verzakt dat het inbrengen van de kunststof leiding niet mogelijk is. Het verkeer op de Dillenburgstraat in de richting van de Hurksestraat blijft omgeleid via de Rooijakkerstraat en via de Meerenakkerweg/Beemdstraat. Bron: ED 24-02-2016. 

Loppersum.

Start planvoorbereiding herinrichting ’t Zandt
Gemeente Loppersum – Thu, 25 Feb 2016 23:21:00 Z
Er is een start gemaakt met het maken van een herinrichtingsplan voor de Hoofdstraat en de Molenweg in ’t Zandt. De klankbordgroep heeft in een eerste bijeenkomst de knelpunten in de inrichting besproken. In de volgende fase worden de inwoners van ’t Zandt betrokken bij de uitwerking van de plannen. Wethouder Pier Prins: “De eerste stap voor de herinrichting van de Hoofdstraat en de Molenweg is gezet samen met Dorpsbelangen en de  klankbordgroep.

Rijswijk.

Werk aan riolering Oostlaan zit tegen.  De werkzaamheden aan het riool in de Meidoornlaan en onder de rotonde met de Oostlaan gaan langer duren, omdat de aannemer nogal wat tegenslag heeft ondervonden. Door een lekkend waterriool is de werkput niet droog te krijgen. Hierdoor kan een aansluiting niet worden gemaakt. Donderdag gaat de aannemer proberen met een zogenaamde grondbevriezingsmethode de wateroverlast de baas te worden. Als dat lukt, dan kan de aansluiting donderdag en vrijdag worden gemaakt, en kan aansluitend worden begonnen met asfalteren. Dat laatste gebeurt dan pas maandag. Bron: feelgoodradio.nl 24-02-2016.

Sliedrecht.

Vanaf begin maart tot medio november worden er werkzaamheden uitgevoerd nabij het centrum van Sliedrecht. Het betreft de straten Professor Lorentzlaan, Professor Kamerlingh Onneslaan, Professor van ’t Hoffstraat, Anthony van Leeuwenhoekstraat, Christiaan Huygenstraat, Simon Stevinstraat en de Paulus Potterstraat. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de riolering, het aanleggen van een hemelwaterriool en het herstraten van wegen, trottoirs en parkeerplaatsen. Bron: gemeente Sliedrecht.

Venray.

In de maanden februari en maart is het weer tijd voor de jaarlijkse reiniging van de kolken in de gemeente Venray. Straatvuil en bladeren kunnen verstoppingen veroorzaken in deze putjes naast de weg. Daarom worden deze verwijderd door een kolkenzuiger. Als de kolkenzuiger aan de zijkant van de weg stilstaat en bezig is, kan voor andere weggebruikers even ruimtegebrek ontstaan. Hiervoor vraagt de gemeente Venray uw begrip. Bron: Gemeente Venray.

Zoetermeer.

Bram Smit is gek op zijn vak in de riooltechniek
Streekblad – Sat, 27 Feb 2016 08:03:00 Z
Zoetermeer – Sowieso moet je een klein beetje gek zijn om een carrière in riooltechniek te zien zitten. Wie vindt het nou leuk om te worden betiteld als ‘putjesschepper’, ‘pleeënduiker’ of ‘drollenvanger’? Bram Smit (39) zit er niet mee. Vanaf zijn 18e zit hij al in het vak. Opgeklommen van hulpmonteur tot bedrijfsleider en op het randje van de crisis wegbezuinigd in 2015. Hij besloot een flinke stap te wagen. Hij deed marktonderzoek en schreef een bedrijfsplan.

Waterschappen.

Mest vormt geen probleem meer voor de Dinkel
Waterschap Vechtstromen – Thu, 25 Feb 2016 17:21:00 Z
(25-2-2016, 12.30 uur) In het water van de Dinkel is geen mest meer te zien. Medewerkers van het waterschap hebben geconstateerd dat de mest dusdanig verdund is dat de vissen geen last hebben gehad van de mest in het water. Uit nader onderzoek blijkt dat niet de volledige 600 kuub mest in de Middlichbach, zijtak van de Duitse Dinkel, is gestroomd. Er is gecontacteerd dat er sprake is van koeienmest. Hiermee lijken de risico’s voor het milieu beperkt.

Best Value aanbesteding “Renoveren negen rioolgemalen” Waterschap Noorderzijlvest
Aanbestedingskalender – Thu, 25 Feb 2016 17:06:00 Z
Omschrijving Waterschap Noorderzijlvest is voornemens negen rioolgemalen te renoveren, de bedoeling is om de aanbestedingsdocumenten op 14 maart 2016 te publiceren.

Rioolgemalen krijgen opknapbeurt
Coevorden HuisAanHuis – Thu, 25 Feb 2016 16:10:00 Z
Coevorden – De rioolgemalen aan de Esschenbruggerdijk en de Vosmatenweg in Coevorden krijgen nieuwe binnenwanden. Een derde rioolgemaal bij de ingang van sportpark Klinkenvlier wordt geheel vervangen. De werkzaamheden zijn nodig omdat de wanden van de gemalen zijn aangetast door rioolgassen. Deze week wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden ter hoogte van Esschenbruggerdijk 12 en de Vosmatenweg ter hoogte van IAMS.

Grootschalig onderhoud regenwaterbuffer Valkenburgerweg
Waterschap Roer en Overmaas – Thu, 25 Feb 2016 16:07:00 Z
Van 29 februari tot 4 maart voert Waterschap Roer en Overmaas grootschalig onderhoud uit aan de regenwaterbuffer gelegen tussen de Welterlaan en Valkenburgerweg in Heerlen. De buffer wordt uitgebaggerd en ongewenste beplanting wordt verwijderd. Op deze manier zorgen we ervoor dat de buffer blijft voldoen aan zijn functie, namelijk om water op te vangen bij hoge afvoeren in de Geleenbeek. Zo wordt de kans op wateroverlast verminderd.

Leusden met Vallei en Veluwe akkoord over kantoorruimte
Leusden Nu – Fri, 26 Feb 2016 20:07:00 Z
Leusden – De gemeente Leusden huurt het waterschapskantoor Fokkerstraat 16 Leusden van Waterschap Vallei en Veluwe. De overeenkomst loopt vanaf 1 juli tot en met eind 2017. Woensdag werden de handtekeningen gezet. gemeentehuis, een nieuw kantoor wordt gebouwd. Beide overheidsorganisaties zijn blij met het akkoord dat Heemraad Victor Doorn bekrachtigde namens het waterschap de overeenkomst. Wethouder Jan Overweg plaatste namens Leusden zijn handtekening en bevestigt de win-win-situatie.

Persleidingbreuk Cuijk
Waterschap Aa en Maas – Fri, 26 Feb 2016 15:59:00 Z
Gisteravond is een persleidingbreuk op het parkeerterrein bij het rioolgemaal Cuijk-Haven ontdekt. Door de persleiding loopt rioolwater naar een ander gemaal in Cuijk. De gemalen zijn tijdelijk stilgelegd en de leidingbreuk wordt gerepareerd. Tankwagens voeren het overtallige water op het terrein af naar de zuivering in Haps. Het (auto)verkeer kan gewoon passeren. We verwachten dat het probleem tegen de avond is opgelost.