Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-8

21 februari 2016 11:12 uur

Abcoude.

Terpentine in riool Abcoude veroorzaakt hoofdpijn bij bewoners.  Bewoners van de Postlaan in Abcoude klaagden dinsdag over hoofdpijn en duizeligheid. Dinsdagmiddag waarschuwden zij ze brandweer al om te kijken wat de oorzaak was. De brandweer nam toen niets waar. Dinsdagavond vertrouwde de bewoners het toch niet en belden weer de brandweer. Na een uitgebreid onderzoek werd er terpentine in het riool gevonden. De gemeente gaat het riool doorspoelen. Waar de terpentine vandaan kwam is onbekend. Bron: Petershotnews.nl  17 februari 2016.

Bernisse.

Rioolwerkzaamheden Nijverheidstraat / Achterweg Zuidland
Gemeente Bernisse – Sat, 20 Feb 2016 00:17:00 Z
Op maandagochtend 22 februari 2016 start de firma Verheij met rioleringswerkzaamheden op de Achterweg vanaf de kerk tot aan de woningen Achterweg 3/5 in Zuidland. De woningen aan de Achterweg en de kerk zullen met behulp van kunststof rijplaten te voet bereikbaar blijven. De bestratingswerkzaamheden aan het begin van de Nijverheidstraat zijn inmiddels gestart, zodat de overlast zo kort mogelijk zal duren. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio maart afgerond zijn.

Eindhoven.

Rioolvervanging Frederiklaan
Gemeente Eindhoven – Thu, 18 Feb 2016 13:12:00 Z
Het riool in de Frederiklaan, Sint Antoniusstraat, De Jonghlaan en de Essenstraat is aan vervanging toe. Daarnaast leggen we een apart riool voor regenater aan. Doordat de woningen in Philipsdorp zijn gerenoveerd door het Woonbedrijf kunnen we de regenpijpen aansluiten op dit regenwaterriool. Op deze manier ontlasten we het milieu. Omdat we het riool moeten vervangen maken we van de gelegenheid gebruik om de straten opnieuw in te richten.

Aanpak Jacob van Maerlantlaan
Gemeente Eindhoven – Thu, 18 Feb 2016 17:58:00 Z
De wegverharding en de riolering in de Jacob van Maerlantlaan zijn aan onderhoud toe. De gemeente gaat daarom de wegverharding vervangen en de riolering opknappen. Waar mogelijk komt er meer ruimte voor groen (gras, struiken, bomen) en minder ruimte voor verharding (smaller profiel). Aan het fietspad voor het Van Maerlantlyceum verandert niets.

Etten-Leur.

Riolerings- en bestratingswerk in de Valeriusstraat en Muiderkring
Gemeente Etten-Leur – Tue, 16 Feb 2016 20:27:00 Z
Op 29 februari start het riolerings- en bestratingswerk in de Valeriusstraat en Muiderkring. Voorafgaand voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het inrichten van het werkterrein. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind mei van dit jaar afgerond. Uiteraard is de voortgang afhankelijk van het weer. Wat gaat er gebeuren? Het straatwerk in de Valeriusstraat en in de Muiderkring wordt opgebroken en opnieuw aangebracht.

Lochem.

Onderhoud drukrioolunits, gemalen en randvoorzieningen in gemeente Lochem
Aanbestedingskalender – Fri, 19 Feb 2016 15:06:00 Z
Omschrijving De gemeente Lochem gaat het regulier onderhoud aan de drukriolering aanbesteden. De onderhoudswerkzaamheden hebben betrekking op het reinigen, inspecteren en uitvoeren van onderhoud aan drukrioolunits, injectie- en opvoergemalen. Ook moet onderhoud aan bergbezinkvoorzieningen gedaan worden en moet het verhelpen van calamiteiten aan persleidingen worden uitgevoerd.

Nieuwkoop.

Duurzame verwarming voor zwembad Aarweide
Gemeente Nieuwkoop – Thu, 18 Feb 2016 16:01:00 Z
De waterzuivering in Nieuwveen voert gezuiverd rioolwater (effluent) af naar het Aarkanaal. Op het moment dat het af te voeren water de waterzuivering verlaat, is dit nog relatief warm. Aangezien de leiding met warm water langs zwembad Aarweide loopt, hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Nieuwkoop het idee opgevat om dit water als energiebron ten gunste van het zwembad in te zetten.

Noordoostpolder.

Mestsilo bij Emmeloord gescheurd
AgriHolland – Wed, 17 Feb 2016 15:47:00 Z
Dinsdagavond 16 februari is een mestsilo aan de Kuinderweg bij Emmeloord gescheurd. Hierdoor stroomde de mest onder andere in de sloot. Naast de andere hulpdiensten, zoals politie en brandweer, was het waterschap aanwezig. Door de sloot af te dammen heeft het mest zich niet verder in het watersysteem kunnen verspreiden. Hierdoor is de verontreiniging van het oppervlaktewater beperkt gebleven. bron: Waterschap Zuiderzeeland, 17/02/16 Copyright ©2016 AgriHolland B.V.

Noordwijk.

Rioolheffing 2016. Waarom zo?
Gemeente Noordwijk – Tue, 16 Feb 2016 13:48:00 Z
Rioolheffing 2016. Ook op garageboxen en particuliere parkeerplaatsen. Waarom eigenlijk?Extra toelichting In een recente brief aan de gemeenteraad legt de wethouder Financiën Gerben van Duin het ‘hoe’ en ‘waarom’ nog eens uit. “We moeten dus alle objecten belasten die op de gemeentelijke riolering direct of indirect zijn aangesloten voor de afvoer van hemel- of grondwater. Dus ook garageboxen en particuliere parkeerplaatsen.” En: “We worden er niet rijk van.

Oldenzaal.

Nieuw rioleringsplan speelt in op klimaatverandering
Gemeente Oldenzaal – Wed, 17 Feb 2016 16:29:00 Z
In het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 staat beschreven hoe de gemeente de komende jaren omgaat met de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Oldenzaal heeft hoge ambities als het gaat om het afkoppelen van hemelwater op het vuilwaterriool. Ook wil de gemeente beter inspelen op de klimaatverandering om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Tot slot geeft het GRP inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke rioolheffing.

Tubbergen.

Langeveenseweg afgesloten voor alle doorgaande verkeer – NTP-infra start, in opdracht van de gemeente Tubbergen, op maandag 15 februari 2016 met het vervangen van de riolering in de Langeveenseweg te Geesteren. Het betreft het wegvak Langeveenseweg tussen de Schotboersweg-Vermolenweg en de inrit naar de parkeerplaats van Ten Cate. Het vervangen van de riolering is een vervolg op het bouwrijp maken van plan Hutten.

Utrecht.

GroenLinks wil second opinion wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt
De Stad Utrecht – Wed, 17 Feb 2016 16:32:00 Z
GroenLinks vindt dat er een second opinion moet komen over wat kan worden ondernomen tegen de wateroverlast in Lombok en de Zeeheldenbuurt. De partij vindt dat het Utrecht college tot nu toe alleen maar heeft gekeken in hoeverre de gemeente juridisch verantwoordelijk is. De PvdA stelt echter dat een second opinion alleen maar weer leidt tot uitstel en pleit voor de aanleg van een apart hemelwaterriool.

Vaals.

Reconstructie Prins Bernhardstraat en -plein van start
Gemeente Vaals – Thu, 18 Feb 2016 18:34:00 Z
Vanaf maandag 22 februari a.s. wordt gestart met de reconstructie van de Prins Bernhardstraat en Prins Bernhardplein. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en de reconstructie van trottoir en weg.  Het werk wordt uitgevoerd door de firma vd. Kreeke uit Nuth. Als alles volgens planning verloopt is het werk medio mei 2016 afgerond. Tijdens de reconstructieperiode wordt het verkeer omgeleid. In de eerste week blijft de Pr. Bernhardstraat nog open.

Voorst.

Herstelwerkzaamheden Duistervoordseweg in Twello
Gemeente Voorst – Thu, 18 Feb 2016 12:00:00 Z
Door nog onbekende redenen is een grote rioolput naast de brug in de Duistervoordseweg gaan zakken. Enkele leidingen zijn geknapt. Op dit moment worden de rioolleidingen door de aannemer hersteld en er wordt een nieuwe put geplaatst.  Het vuile water wordt verpompt naar de andere kant van de brug en daar weer in het riool geloosd. De werkzaamheden duren nog tot het einde van volgende week, hoewel gestreefd wordt de Duistervoordseweg zo snel mogelijk weer open te krijgen.

Zoetermeer.

Werkzaamheden aan riolering
Zoetermeer Actief – Thu, 18 Feb 2016 15:45:00 Z
In de periode februari tot en met mei worden in verschillende wijken in Zoetermeer gedeelten van het riool vervangen. Het gaat om de wijken Seghwaert, Buytenwegh, De Leyens, Noordhove, Palenstein, Rokkeveen en Oosterheem. Insituform, het bedrijf dat het werk uitvoert, is inmiddels gestart in de wijk Seghwaert. Het vervangt de oude rioolbuizen waar schade aan is geconstateerd, door een nieuwe kunststof ‘kous’. De werkzaamheden duren steeds enkele dagen.

Waterschappen.

Verkenning statistische analysemethoden waterkwaliteit bebouwd gebied : periode 2010-2015
Groenekennis – Wed, 17 Feb 2016 05:49:00 Z
Met ingang van de nieuwe waterbeheer planperiode wordt er een nieuwe impuls gegeven aan monitoring van waterkwaliteit in bebouwd gebied (Waterschap Aa en Maas, 2015). Daarmee wordt het signaleringsmeetnet in huidige vorm in 2015 afgerond om vanaf 2016 plaats te maken voor een meetnet waarin meerdere thema’s en meetdoelen geïntegreerd zullen zijn.

GroenLinks wil tekst en uitleg fusie Limburgse waterschappen
Dichtbij.nl Maastricht – Tue, 16 Feb 2016 23:18:00 Z
MAASTRICHT – GroenLinks in Provinciale Staten wil nadere tekst en uitleg krijgen over de uitvoering van het fusiebesluit uit juli 2014. Toen stemde de provincie er mee in dat de huidige twee waterschappen, Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei, zouden opgaan in één Waterschap Limburg per 1 januari 2017. De fusie is in opdracht van de provincie geïnitieerd.

Afsluiting Doetinchemsestraat Middelharnis
Waterschap Hollandse Delta – Thu, 18 Feb 2016 12:05:00 Z
Vrijdag 19 februari is de Doetinchemsestraat in Middelharnis afgesloten voor het verkeer. Het waterschap gaat daar een duiker vervangen. Komend weekend is de weg tijdelijk open. Maandag 22 februari gaan de werkzaamheden verder en is de weg de gehele week afgesloten. Duikers vergroten in Middelharnis | © Hollandse Delta/Peter Klok De duiker onder de Doetinchemsestraat wordt vergroot.

Unie van Waterschappen: de vertrekkend – en komend voorzitter
Binnenlands Bestuur – Thu, 18 Feb 2016 16:31:00 Z
Peter Glas, vertrekkend voorzitter: ‘Trek op met gemeente’ Zes jaar voorzitterschap van de Unie van Waterschappen heeft de blik van Peter Glas op het werk van de waterschappen verbreed. De waterschappen moeten groot én klein denken; meevaren in de boven- en onderstroom, zegt de watergraaf van waterschap De Dommel. Dat kan alleen in goede samenwerking met alle betrokkenen, stelt Glas. ‘Ons verhaal gaat altijd over dijken, gemalen en waterzuivering.

Meerjarige afname van kunstmest uit rioolwater Amersfoort
Engineeringnet.nl – Thu, 18 Feb 2016 16:58:00 Z
Waterschap Vallei en Veluwe bouwt de rioolwaterzuivering in Amersfoort om tot een installatie die energie en kunstmest produceert, waarbij het Canadese bedrijf Ostara de mest afneemt. ENGINEERINGNET.NL – De installatie draait in een testfase en de productie van de eerste kunstmest is in aantocht. Om de afzet van de kunstmest voor de komende tien jaar zeker te stellen, sloot het waterschap een contract met het Canadese bedrijf Ostara.

Samen van start in het Water Experiment Center Twente (WECTwente)
Waterschap Vechtstromen – Fri, 19 Feb 2016 21:21:00 Z
Pentair X-Flow, Jotem Waterbehandeling, RoodWitBlauw, Saxion en het waterschap hebben een water-innovatielocatie gerealiseerd gericht op water, voedingsstoffen en energie. In het WECTwente worden activiteiten ontwikkeld zoals onder meer het testen van afvalwater, slib, waterhergebruik en membranen. De bestaande bedrijfshal op het terrein van de rioolwaterzuivering in Glanerbrug werd ingericht om testen en experimenteren mogelijk te maken.