Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-6

07 februari 2016 18:29 uur

Almere. 

Almere – Oude drukkerij milieuvriendelijk gesloopt
Omroep Flevoland – Mon, 01 Feb 2016 11:55:00 Z
Een voormalige drukkerij op bedrijventerrein De Steiger in Almere Haven wordt in juni als één van de eerste gebouwen in de stad milieuvriendelijk gesloopt. Zo’n 85 procent van de materialen krijgt een andere bestemming of wordt opnieuw gebruikt. Dat meldt ingenieursbureau Antea Group, dat de sloop voorbereidt. Het pand moet gesloopt worden om plaats te maken voor een nieuw zogenoemd upcycleperron.

Berkelland. 

Rioolrenovatie in Borculo
Gemeente Berkelland – Fri, 05 Feb 2016 16:27:00 Z
Vanaf medio maart 2016 worden de riolen in de Burgemeester Bloemersstraat, Spoorstraat en Deugenweerd in Borculo gerenoveerd. Uit onderzoek is gebleken dat het riool op sommige plaatsen in slechte staat is. De onderlinge verbindingen en de kwaliteit van de rioolbuizen zijn in dusdanige staat dat een renovatie had nodig is. De renovatiemethode voor deze riolen is relining. Bij relining wordt aan de binnenkant van de betonbuis een kous aangebracht.

Geldermalsen.

Reinigen hoofdriool
Gemeente Geldermalsen – Thu, 04 Feb 2016 16:03:00 Z
In de periode van maandag 8 t/m woensdag 10 februari wordt op meerdere plaatsen in de gemeente het hoofdriool gereinigd. Daar waar dit gaat gebeuren ontvangen de omwonenden via een bewonersbrief meer informatie en enkele adviezen over hoe zij eventuele stankoverlast in hun woning kunnen voorkomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Jansen Rioolreiniging uit Hardinxveld-Giessendam.

Hardenberg.

4 februari 2016 Samen met kinderen uit de Oranjebuurt hebben wethouder Jannes Janssen, directeur Jeanine Gerards van De Veste en projectleider Gert Jan van Buiten van Van Gelder gisteren het startsein gegeven voor het opknappen van de Oranjebuurt in Dedemsvaart. Met het opknappen van de Oranjebuurt verbetert de leefbaarheid in de wijk. De gemeente Hardenberg, Woningstichting De Veste en welzijnsorganisatie De Stuw werken samen met bewoners aan de plannen voor de Oranjebuurt in Dedemsvaart. Bron: Gemeente Hardenberg.

Rotterdam.

Werkzaamheden coolhaven
Gemeente Rotterdam – Thu, 04 Feb 2016 23:50:00 Z
Rioleringswerkzaamheden Coolhaven tussen Dunantstraat en Willem Buytewechstraat Rotterdam Onderweg Maandag 8 februari vinden er tussen 07:00 en 16:00 uur aan de Coolhaven tussen de tussen Dunantstraat en Willem Buytewechstraat rioolwerkzaamheden plaats. Tijdens deze werkzaamheden wordt de weg afgesloten en wordt u via gele boren omgeleid.

Pannekoekstraat wordt dit jaar opnieuw ingericht

Tot 1 april 16:00 uur vinden er in verband met de herinrichting van de Pannekoekstraat rioleringswerkzaamheden plaats. Hierdoor is de Pannekoekstraat tussen de Meent en de Halstraat afgesloten en wordt u omgeleid via de Mariniersweg en de Goudsesingel. Voor bestemmingsverkeer blijft de Pannekoekstraat bereikbaar

Vlissingen.

Rotonde Bossenburghweg 10 februari 2016 afgesloten
Gemeente Vlissingen – Thu, 04 Feb 2016 15:07:00 Z
Sinds begin 2016 werkt aannemer Van der Velden en Eekels aan de renovatie van het transportriool aan de Zuidbeekseweg van Vlissingen. Al het afvalwater binnen de gemeente gaat door dit riool. Er zijn tijdelijke pompen en leidingen geplaatst en de hoofdriolering wordt vervangen door een zogenaamde ‘kous’.De werkzaamheden verlopen voorspoedig en volgens planning. Voor de volgende fase worden de tijdelijke pompen en leidingen verplaatst. Dit geeft enige overlast voor het verkeer.

Waterschappen.

Gemaal Schore open voor publiek
Hoogheemraadschap Scheldestromen – Thu, 04 Feb 2016 17:08:00 Z
Op dinsdag 16 februari neemt waterschap Scheldestromen het nieuwe gemaal Schore officieel in gebruik. Samen met leerlingen van groep 5 en 6 van OBS De Eendracht uit Hansweert, wordt het gemaal officieel geopend. Voorafgaand aan de opening hebben de leerlingen op school een gastles van het waterschap gehad over de noodzaak van gemalen. Na de officiële opening is het gemaal aan de Schoorse Zeedijk van 15.30 uur tot 17.00 uur toegankelijk voor publiek.

Informatiebijeenkomst in Esch over herinrichting van de Essche Stroom
De Meierij – Thu, 04 Feb 2016 16:12:00 Z
ESCH – Waterschap De Dommel houdt op woensdag 24 februari een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Essche Stroom rond Esch.  De bijeenkomst volgt op twee eerdere informatiebijeenkomsten die in 2014 plaatsvonden. Later dan verwacht kan het waterschap nu de bewoners informeren over de plannen en de stand van zaken.  Belangstellenden zijn op 24 februari welkom in Dorpshuis de Es aan de Dorpsstraat 5c in Esch. De avond begint om 20:15 uur. De zaal is vanaf 20:00 uur open.

Waterschap brengt ook in Schijndel alle grondwaterputten in beschermd gebied opnieuw in kaart
TV Schijndel – Thu, 04 Feb 2016 15:50:00 Z
Gepubliceerd op donderdag 04 februari 2016 15:50’s-Hertogenbosch – De komende maanden brengt waterschap Aa en Maas alle grondwaterputten in beschermde gebieden opnieuw in kaart. Dit wordt gedaan omdat de gegevens verouderd zijn en het waterschap precies wil weten hoeveel en waar de putten in deze gebieden liggen. Grondwaterputten zijn van belang voor beregening van een gebied in droge perioden. Er wordt gestart met het actualiseren van de bestaande beregeningsvergunningen.

Vuile sloot in Biest-Houtakker door opslag veevoer

Eind januari constateerde een veldmedewerker van waterschap De Dommel schuim in een sloot. Uit onderzoek bleek dat vanaf een voederopslag van een agrarisch bedrijf in Biest-Houtakker perssappen naar de sloot wegstroomden. De sloot was over een lengte van 417 meter vervuild. Voor de lozing is een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd. De veroorzaker maakt de sloot schoon. Waterschap De Dommel houdt het bedrijf de komende tijd extra in de gaten.