Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-5

31 januari 2016 18:36 uur

Den Haag. 

Symphoniestraat; nachtafsluitingen voor rioleringswerkzaamheden
Gemeente Den Haag – Fri, 29 Jan 2016 18:31:00 Z
Van 1 tot met 6 februari 2016 wordt ’s nachts de Symphoniestraat afgesloten om de riolering te vernieuwen. In het kader van de werkzaamheden moet de Symfoniestraat 3 keer een periode worden afgesloten. Met de boodschap ‘Den Haag maakt het’ houdt de gemeente u op de hoogte van alle verbeteringen en werkzaamheden.

Vanaf 1 februari 2016 vervangt de gemeente in Spoorwijk het riool. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het najaar van 2016. Het riool in Spoorwijk is oud en wordt vernieuwd. Ook alle huisaansluitingen worden vervangen. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. De werkzaamheden starten begin februari 2016 in de Potgieterstraat. Voor de werkzaamheden beginnen ontvangen de bewoners een brief. Na de werkzaamheden wordt de straat geschikt gemaakt voor eenrichtingsverkeer.

Drimmelen.

De jaarlijkse rioolreiniging- en inspectie gaat weer van start. Dit jaar zal deze plaatsvinden in de kernen Made, Terheijden, Wagenberg en Hooge Zwaluwe. De firma MJ Oomen begint op maandag 1 februari. De verwachting is dat ze twee tot drie weken nodig hebben voor de werkzaamheden. Bron: gemeente Drimmelen.

Druten.

De gemeente Druten had tijdens hevige regenbuien een probleem met de overstortdrempels in de Scharenburgsestraat. De waterdruk tegen de dekplaat was zo groot dat deze omhoog geduwd werd. Om dit te voorkomen woog Kragten samen met AQA de alternatieven af.   De beste oplossing was om de drempels te verlengen door 3 buizen met een doorsnede van 300 mm schuin op dezelfde hoogte als de drempel aan te brengen. Bron: gemeente Druten.

Utrecht.

De bewoners van de Utrechtse wijken Lombok en de Zeeheldenbuurt, die bij hoosbuien grote wateroverlast ondervinden in hun souterrainwoning, hoeven niet te rekenen op hulp van de gemeente. Zij moeten zelf maatregelen nemen om het water buiten de deur te houden. We zijn teleurgesteld. De gemeente erkent het probleem, maar doet niets – Bewoner Leidskade De kosten hiervoor kunnen oplopen tot tienduizenden euro per woning. De bewoners zijn teleurgesteld.  Bron: BN De Stem 26-01-2016.

Waterschappen.

Regen op komst, Riekermolen gaat draaien
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Fri, 29 Jan 2016 19:44:00 Z
Voor het komende weekend wordt veel regen verwacht. Reden voor het waterschap om nu alvast de gemalen aan te zetten om voor te malen. Zo creëren we ruimte voor het regenwater. Ook onze Riekermolen aan de Amstel, ten zuiden van het Amstelpark – draait op volle toeren mee. En zal dat waarschijnlijk de komende dagen ook blijven doen. Dat is uniek, want deze molen is onlangs gerepareerd en maakt voor het eerst sinds lange tijd weer actief deel uit van het watersysteem.

Volkerak-Zoommeer klaar voor gebruik als waterberging
AgriHolland – Fri, 29 Jan 2016 15:17:00 Z
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op 28 januari het Volkerak-Zoommeer als grootste waterberging van Nederland officieel in gebruik genomen. Het Volkerak-Zoommeer kan tijdens stormvloed op zee, gesloten stormvloedkeringen én een hoge waterstand op de rivieren worden ingezet als opvang van overtollig rivierwater. Deze waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen.

Hoopvolle resultaten proef verkleinen sliblaag in water met krijt
Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud – Fri, 29 Jan 2016 14:33:00 Z
Coccolietenkrijt als oplossing voor goedkoper onderhoud aan vijvers bij waterschap Vechtstromen. Het klinkt simpel en eigenlijk is dat het ook. In april 2015 werd het eerste krijt bij wijze van proef in verschillende vijvers in Hengelo en Almelo gestrooid. De eerste resultaten zien er hoopvol uit.In het water is vrijwel altijd een sliblaag aanwezig. Om deze laag zo dun mogelijk te houden, is eens in de vijftien á twintig jaar onderhoud nodig.