Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-40

02 oktober 2016 18:19 uur

Tijdelijke afsluiting gedeelte Leerinkstraat
Gemeente Doetinchem – 28 Sep 2016
In opdracht van de gemeente Doetinchem worden werkzaamheden verricht aan  het hoofdriool in de Leerinkstraat. Het riool wordt aan de binnenzijde gerenoveerd/voorzien van een kunststofkous. De werkzaamheden gebeuren binnen in de riolering via de putten in de rijbaan. Om deze werkzaamheden uit te voeren moeten vrachtwagens van de aannemer op de rijbaan staan.

 

Informatieavond herinrichting Kapelaan Verdonschotstraat in Koningsbosch
Gemeente Echt-Susteren – 28 Sep 2016
De gemeente Echt-Susteren wil  de Kapelaan Verdonschotstraat  in Koningsbosch herinrichten. Op dinsdag 11 oktober 2016 is er een informatieavond voor aanwonenden. U bent hierbij van harte welkom. Herinrichting Bij de herinrichting worden onder meer het rioolstelsel, de rijbaanverharding en de inritconstructies vervangen. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Informatieavond De informatieavond is op dinsdag 11 oktober om 1900 uur.

 

Start aanleg biogasleiding Heineken ‘s-Hertogenbosch
Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud – 01 Oct 2016
De overwegend horizontaal gestuurde boringen voor de aanleg van de leiding kruisen onder andere de A59, een natuurgebied met primaire en secundaire waterkeringen en de Dieze. Er is dan ook veel onderzoek verricht in het kader van de Flora en Faunawet en de Waterwet om vooraf te bepalen waar de aanleg aan moet voldoen.

 

Wilhelminastraat deels afgesloten van 4 oktober tot en met 1 december
Gemeente Oldenzaal – 30 Sep 2016
De Wilhelminastraat, gedeelte Prossinkhof-Ganzenmarkt, wordt vanaf dinsdag 4 oktober afgesloten voor het doorgaand verkeer. De Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) pakt dan de riool- en wegwerkzaamheden weer op in deze straat. Vanaf dinsdag 4 oktober tot medio oktober 2016 worden werkzaamheden uitgevoerd aan fase 1b van de Wilhelminastraat. Fase 1b betreft het gedeelte vanaf de parkeerplaats van Univé tot en met de kruising met de Zuidwal. Aansluitend worden werkzaamheden aan fase 2 uitgevoerd.

 

Reinigen riolering in Soest-Zuid
Gemeente Soest – 30 Sep 2016
In opdracht van de gemeente Soest gaat de firma Van der Valk uit Poeldijk het rioolstelsel in Soest-Zuid reinigen. Er worden obstakels in het riool verwijderd. Ook wordt het riool schoongemaakt en nagekeken op gebreken. De werkzaamheden starten in de week van 3 oktober en duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot en met medio eind november 2016.

 

Waterschappen

Energie uit water
Waterschap Rijn en Ijssel – 30 Sep 2016
Het waterschap wil 100% energieneutraal worden en zet daarom in op het opwekken van duurzame energie op en om haar eigendommen. Energie uit zon, wind, water en vergisting (biogas) zijn allemaal opties. Voor energie uit waterkracht stelt het waterschap  haar watergangen ter beschikking aan initiatieven van derden. Het waterschap ondersteunt met kennis en advies.

 

Duik in de Week van ons Water en maak een excursie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – 30 Sep 2016
Altijd al willen weten wat een dijk sterk maakt, en wat het waterschap doet bij hoogwater? Of wil je meer weten over het dijkleger? Het waterschap organiseert dijkexcursies over de Lekdijk, op 14 oktober in Nieuwegein en op 15 oktober in Wijk bij Duurstede.Op 15 en 16 oktober worden er ook rondleidingen georganiseerd in het Dijkhuis in Jaarsveld. Veilige dijken Om veilig te kunnen wonen en leven hebben we veilige dijken nodig.

 

Waterschappen trainen collega’s uit Bangladesh
Unie van Waterschappen – 30 Sep 2016
In veel landen is de aandacht voor beheer en onderhoud beperkt. Door de beheerkosten expliciet te maken en te betrekken bij de investeringsbeslissing kunnen betere keuzen gemaakt worden. Samenwerking met partners De training werd op verzoek van het Blue Gold-project in Bangladesh verzorgd door Dutch Water Authorities, samenwerkende waterschappen. De cursus is gefinancierd door de Nederlandse Ambassade in Bangladesh.