Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-39

26 september 2016 06:05 uur

Albrandswaard.nl 23 sept. 2016 – Vanaf 2017 verlaagt de gemeente Albrandswaard de rioolheffing structureel. Dat betekent dat meerpersoonshuishoudens de komende jaren  €267,- per jaar gaan betalen (exclusief jaarlijkse inflatiecorrectie) en eenpersoonshuishouden €200,- per jaar. In eerste instantie zouden de tarieven juist stijgen (naar ca. € 340,- voor een meerpersoonshuishouden) om het onderhoud kostendekkend te houden.

Riool vervangen Heuvelstraat, Heuvelplein en Postillonstraat
Bredabuurt.nl – 24 Sep 2016
Het riool in de Heuvelstraat, Heuvelplein, Postillonstraat en Koetshoek is in slechte staat. Daarom gaat de gemeente het riool vervangen in het voorjaar van 2017. U bent welkom bij de inloopbijeenkomst op donderdag 29 september 2016 van 19:30 tot 21:00 uur in Huis van de Heuvel, Ontmoetingscentrum De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1 in Breda. De reacties van de informatieavond van 24 mei zijn zoveel mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp.

 

CAPEX-verhoging voor gemeentelijk water van $ 526 miljard

BARCELONA, Spanje-(BUSINESS WIRE)- De Europese nutsvoorzieningen zijn van plan om tussen 2016 en 2025 US$ 526 miljard te investeren in water- en afvalwaterinfrastructuur, volgens nieuwe verwachtingen van Bluefield Research. Een combinatie van stimulansen waaronder herstructurering van de markt van openbare voorzieningen, water- en afvalwaterrichtlijnen en verbeterde efficiency hebben steden en openbare waterbedrijven gestimuleerd om de meest ambitieuze investeringsprogramma’s die Europa sinds 2007 heeft gehad te hervatten. Bluefield verwacht dat de jaarlijkse investering in waterinfrastructuur 23% zal stijgen van $ 46 miljard in 2015 tot $ 57 miljard in 2025.

 

Halfweg: rioolwerkzaamheden Oranje Nassaustraat en Irenestraat tot half oktober

haarlemmerliede.nl 23 sept 2016 – Tot half oktober worden er rioolwerkzaamheden uitgevoerd aan de Oranje Nassaustraat en de Irenestraat in Halfweg. Vanaf donderdag 22 september start Paape BV in opdracht van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met rioolwerkzaamheden aan de Oranje Nassaustraat en de Irenestraat in Halfweg. Een bestaand riool is lek en zal worden vervangen, inclusief de aansluitingen en putten.

 

Oldenzaal maakt ook bezwaar tegen herstart afvalwaterinjectie NAM
Gemeente Oldenzaal – 23 Sep 2016 1
Naar aanleiding van de ontwikkelingen heeft het college besloten bij de Minister van Economische Zaken bezwaar aan te tekenen tegen de besluiten waarmee toestemming is gegeven voor de ingebruikname van injectiewater transportleidingen. Oldenzaal volgt daarmee de provincie en de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Vervolgens zal de gemeente samen met Dinkelland en Tubbergen bij de rechtbank een verzoek indienen tot schorsing van deze besluiten.

 

Waterschappen

Regio Rijnland zet in op Green Deal
Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud – 24 Sep 2016
In 2015 is de ‘Green Deal Nederland, Op weg naar duurzame zorg’ afgesloten. In deze green deal willen betrokken partijen gezamenlijk kennis ontwikkelen en delen op nieuwe thema’s als het duurzaam inkopen van bijvoorbeeld geneesmiddelen, het voorkomen van de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie en het verminderen van medicijnresten in afvalwater van zorginstellingen en ziekenhuizen.

 

Oud-wethouder Jan Batelaan aan de slag bij waterschap
Menterwolde.info – 24 Sep 2016
Jan Batelaan krijgt zoals het lijkt een zetel in het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s. Batelaan stapte 28 mei 2015 op als wethouder van Menterwolde. Hij wordt woensdag 5 oktober in eerste instantie beëdigd als lid van het algemeen bestuur. Tijdens dezelfde (avond)vergadering volgt zijn benoeming in het dagelijks bestuur. Hij moet de per 1 september vertrokken Jakob Bartelds opvolgen.

 

Baggeren sloten en vijvers Baalder Hardenberg door hoge watertemperatuur uitgesteld
Waterschap Vechtstromen – 23 Sep 2016
In verband met het aanhoudende mooie weer en de daarbij hoge watertemperaturen worden de baggerwerkzaamheden in de wijk De Baalder in Hardenberg uitgesteld. De hoge watertemperatuur zou samen met de baggerwerkzaamheden kunnen leiden tot een laag zuurstofgehalte in het water. Dat zou betekenen dat vissen dat niet overleven. Als het water weer wat verder is afgekoeld, starten de werkzaamheden.

 

Voortgang onderzoek naar geuroverlast Vriezenveen

twenterand.nl 23 sept. 2016 – Het onderzoek van de gemeente Twenterand en het waterschap Vechtstromen naar de geuroverlast bij de rioolwaterzuivering in Vriezenveen is nog steeds in volle gang. Dat onderzoek bestaat uit een onderzoek naar de bron van de geuroverlast en een onderzoek naar mogelijke maatregelen om de vrijkomende geur te verminderen.