Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-38

17 september 2016 17:05 uur

Leiderdorp.

Reiniging en inspectie hoofdriool in Voorhof, Oranjewijk en Doeskwartier
Gemeente Leiderdorp – Fri, 16 Sep 2016 12:20:00 Z
Op maandag 19 september start het bedrijf Riool.nl met het reinigen en inspecteren van het hoofdriool in de wijken Voorhof, Oranjewijk en het Doeskwartier. De werkzaamheden duren tot en met oktober. Het reinigen van het hoofdriool gebeurt met water onder hoge druk, waardoor de aanwezige vervuiling word verwijderd. Aansluitend wordt met een rijdende videocamera het riool geïnspecteerd op schade. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de aanwezige inspectieputten van het hoofdriool.

Loppersum.

Werk in uitvoering 19 – 26 september 2016
Gemeente Loppersum – Fri, 16 Sep 2016 10:26:00 Z
Herinrichting Middelstum Nutswerkzaamheden aan de Delleweg (tussen de Florastraat en Heerestraat). Rioolwerkzaamheden in de Heerestraat, doorgaand verkeer is gestremd. Contactpersoon: de heer J. Kramer, 06-51 83 48 44. Herinrichting centrum Loppersum Rioolwerkzaamheden in de Burg. v/d Munnikstraat, van huisnummer 1 t/m 9 is de straat gestremd.  Nutswerkzaamheden in de Hogestraat, doorgaand verkeer is gestremd. Contactpersoon: de heer J. Kramer, 06-51 83 48 44.

Oosterhout.

In week 37 Start werkzaamheden volgende fase Santrijngebied
Gemeente Oosterhout – Wed, 14 Sep 2016 13:36:00 Z
In week 37 start de volgende fase van de herinrichting van het Santrijngebied. Het Torenplein en de Valkenstraat krijgen hun definitieve inrichting en in delen van het Valkenplein en Santrijnhof komt nieuwe riolering. Tussen Santrijnhof en de Commanderij wordt een straat aangelegd en in de Commanderij komen een aantal extra parkeerplaatsen. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond worden de nieuwe groenvoorzieningen aangebracht. Naar verwachting is de aannemer uiterlijk begin december 2016 klaar.

Twenterand.

Aanpak geuroverlast Vriezenveen
Waterschap Vechtstromen – Sat, 17 Sep 2016 03:59:00 Z
Het onderzoek van de gemeente Twenterand en ons waterschap naar de geuroverlast bij de rioolwaterzuivering in Vriezenveen is in volle gang. Naast het onderzoek dat gericht is op de oorzaak van het probleem en de bron van de geur, neemt het waterschap maatregelen om de vrijkomende geur te beperken. Eerder deze week zijn enkele open tanks en transportgoten met binnenkomend rioolwater afgedekt. Dat heeft de situatie al in grote mate verbeterd.

Weesp.

Riool drijft weer eens
Weesper Nieuws – Sat, 17 Sep 2016 13:27:00 Z
WEESP – Nog steeds blijft het riool in de Vecht problemen geven. Ook deze week kwam de rioolbuis weer bovendrijven. De gemeente noemt het een ‘complex probleem.’ Eigenlijk al sinds de aanleg van de riolering voor de woonarken in de Vecht, enkele jaren geleden, zijn er problemen. Het riool voldeed eerst niet, werd vervolgens kapotgetrokken tijdens het baggeren en nu komt het riool steeds bovendrijven. Omwonenden vinden het niet kunnen

Wijdemeren.

Werkzaamheden rioolput Berkenlaan/Nootweg
Gemeente Wijdemeren – Fri, 16 Sep 2016 10:57:00 Z
19 en 20 september is de kruising Berkenlaan/Nootweg afgesloten door werkzaamheden.Er geldt voor beide richtingen een omleiding via Luitgardeweg, Tjalk, Nieuw-Loosdrechtsedijk en Nootweg.

Waterschappen.

Bijdrage peilgestuurde drainage | Reindonk
Omroep Reindonk – Tue, 13 Sep 2016 05:23:00 Z
De eerste 25 verzoeken voor de ombouw of het vervangen van traditionele drainage door peilgestuurde drainage zijn binnen. Dit gebeurt naar aanleiding van een oproep van Waterschap Peel en Maasvallei in juli dit jaar. Bedrijven kunnen profiteren van een bijdrage van 25% als ze overgaan op peilgestuurde drainage voor 1 januari 2018. Aanvragen kunnen echter nog maar tot 1 november dit jaar ingediend worden, dus haast voor de resterende bedrijven is geboden

Start doorspoelen van sloten langs de Westdijk
Waterschap Vallei en Veluwe – Mon, 12 Sep 2016 23:24:00 Z
De meeste resultaten van het onderzoek naar de toegepaste materialen bij het verbeteren van de dijk in Bunschoten zijn binnen. Uit de metingen lijkt het voor het waterschap aannemelijk dat de verhoogde concentraties zout en sulfaat in de sloten langs de Westdijk komen door het aangebrachte thermisch gereinigd zand. Op basis van wat nu bekend is, zijn gerichte maatregelen mogelijk.

Grondonderzoek Neder-Rijn- en Lekdijk
Gemeente Utrechtse Heuvelrug – Mon, 12 Sep 2016 22:51:00 Z
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert de komende maanden (in september-oktober en begin 2017) onderzoek uit aan de Neder-Rijn- en Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Het onderzoek bestaat uit het plaatsen van peilbuizen, sonderingen (boring om de stevigheid van de grond te bepalen) en onderzoek naar de aanwezige kleilagen aan de rivierzijde van de dijk.

Onderzoek naar geuroverlast zuivering Vriezenveen
Waterschap Vechtstromen – Wed, 14 Sep 2016 15:59:00 Z
De gemeente Twenterand en waterschap Vechtstromen onderzoeken samen waardoor de geuroverlast bij de rioolwaterzuivering in Vriezenveen wordt veroorzaakt. Al enige tijd is er regelmatig sprake van geurhinder bij deze zuivering. Bij onderzoek van het binnenkomende water werd toen echter geen duidelijke oorzaak gevonden. De afgelopen dagen is de geur sterk toegenomen.

Watersschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen dragen onderhoud kleine watergangen over
AgriHolland – Fri, 16 Sep 2016 11:35:00 Z
De waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen herzien de wijze waarop zij het beheer en onderhoud van haar watergangen georganiseerd hebben. De waterschappen gaan zich richten op het beheer en onderhoud van de grote en middelgrote beken en rivieren in hun gebieden.

Afvalwaterakkoord tussen Schoonhoven en waterschappen ondertekend
Waterschap Rivierenland – Fri, 16 Sep 2016 17:22:00 Z
De kern Schoonhoven van de gemeente Krimpenerwaard valt binnen het beheersgebied van HSDR en HHSK. Het ingezamelde afvalwater van de kern Schoonhoven binnen het beheergebied van HDSR wordt via het gemeentelijk rioolstelsel getransporteerd en naar het transportsysteem van HHSK afgevoerd. Samen met het binnen het beheersgebied van HHSK ingezamelde afvalwater wordt het via riooleindgemaal Schoonhoven naar de afvalwaterzuivering Groot-Ammers (WSRL) getransporteerd.