Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-37

11 september 2016 17:33 uur

Breda.

Vanaf maandag 12 september start aannemer Graaumans in opdracht van de gemeente met het bouwrijp maken van het braakliggend terrein in Leistraat 4-12. Dit is het terrein van het voormalig buurthuis ’t Bakkeleike. Ook vervangt de gemeente het riool en de rioolputten van enkele woningen aan de Baronielaan. Dit gebeurt om de wateroverlast te verhelpen in het achterpad en in de tuinen van deze woningen, die grenzen aan de Leistraat. Het werk duurt tot eind oktober. Bron: Bredabuurt.nl

Gemert-Bakel.

Inloopbijeenkomsten over N279 Veghel-Asten
Gemeente Gemert-Bakel – Wed, 07 Sep 2016 14:06:00 Z
De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veghel, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het realiseren van een snelle, veilige, slimme en toekomstbestendige N279 tussen Veghel en Asten. Op donderdag 15 en dinsdag 20 september houden provincie en gemeenten inloopbijeenkomsten over de N279.

Reimerswaal.

Aanpak wateroverlast in Oosterscheldedorp Yerseke
Reformatorisch Dagblad – Wed, 07 Sep 2016 14:18:00 Z
De gemeente Reimerswaal en het waterschap Scheldestromen nemen een reeks maatregelen om overstromingen in Yerseke te voorkomen. Maar dat daardoor wateroverlast voor altijd uitblijft, kunnen ze niet garanderen. Op 16 juni trof een enorme hoosbui het dorp aan de Oosterschelde. Er viel in een klein uur tijd zo veel regen, zo’n 50 millimeter, dat het water niet snel genoeg weg kon, waardoor in lager gelegen delen van Yerseke straten blank kwamen te staan en tientallen woningen onderliepen.

IJsselstein.

Reiniging en inspectie riolering | Reindonk
Omroep Reindonk – Sun, 11 Sep 2016 08:22:00 Z
In Ysselsteyn wordt in de komende weken het gemeentelijk rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 18.00 uur.

Waterschappen.

Onderhoud Geul in Schin op Geul door Waterschap Roer en Overmaas
Gemeente Valkenburg aan de Geul – Wed, 07 Sep 2016 14:18:00 Z
Van 17 tot en met 23 september. Van 17 tot en met 23 september, afhankelijk van de weersomstandigheden, voert Waterschap Roer en Overmaas onderhoud uit aan de kade langs de Geul bij Schin op Geul. Met de werkzaamheden wordt de kade, die de omgeving beschermt tegen hoogwater van de Geul, versterkt. Het onderhoud gebeurt op het traject van de Eikenderweg tot aan Hanewei. Overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt.

Schop mag grond in voor aanleg Dynamisch Beekdal

Rechtspraak.nl – Wed, 07 Sep 2016 13:50:00 Z
Waterschap Aa en Maas mag beginnen met de ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden in het Dynamisch Beekdal naast de N279. Dat besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag.In 2014 en 2015 werden projectplannen vastgesteld voor de realisatie van waterberging, beekherstel en een ecologische verbindingszone langs de rivier de Aa. Deze plannen omvatten onder meer ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden.

21 September informatieavond nieuwbouw rioolwaterzuivering Utrecht
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Fri, 09 Sep 2016 09:34:00 Z
Na een grondige voorbereiding is het bijna zover: de rioolwaterzuivering Utrecht wordt vanaf begin 2017 helemaal vernieuwd.Op woensdag 21 september organiseert De Stichtse Rijnlanden een informatieavond over de nieuwbouw. Het waterschap licht de plannen voor de nieuwe installatie toe en vertelt wat de omgeving van de bouw gaat merken. Uiteraard is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Belangstellenden zijn van harte welkom.